Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2016

Uusi maidontuottajien kriisituki haettavissa 21.11. – 9.12.2016

Maitotilat voivat hakea kriisitukea maidontuotannon väliaikaiseen vähentämiseen. Mukautustuki on suunnattu tiloille, jotka aikovat vähentää tuotantoa tammi – toukokuussa 2017 verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aikaisemmin.

Mukautustuen hakuaika on 21.11. – 9.12.2016. Tuki haetaan kunnasta lomakkeella 467.

Mukautustuki on tarkoitus maksaa maidontuottajalle, joka vähentää meijerimaidon tuotantoa tammi–toukokuun 2017 aikana edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna vähintään kolmella prosentilla. Tukea voi saada kuitenkin enimmillään 30 prosentin vähennysmäärälle. Tukea saadakseen maidontuottajan pitää toimittaa maitoa meijeriin vielä tammikuussa 2017. Tuki on noin 30 senttiä tuottamatta jäänyttä maitolitraa kohti.

Maidontuotannon poikkeuksellinen mukautustuki on osa EU:n kotieläintaloudelle suunnattua kriisipakettia. Samaan pakettiin kuulunut maidontuotannon vähentämistuki oli haettavissa syksyllä 2016. Uutta kriisitukea voivat hakea myös maitotilat, jotka hakivat vähentämistukea.

Mavin tiedote: Uusi maidontuottajien kriisituki haettavissa 21.11. – 9.12.2016

MMM:n tiedote: Maidontuotannon mukautustuki etenee – asetus hyväksyttiin

Maatilojen tilapäisiin maksuvalmiusongelmiin voi hakea valtiontakausta

Viljelijä voi hakea 1.12.2016 – 31.1.2017 ELY-keskuksesta valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa tilan maksuvalmiutta. Valtiontakausta haetaan lomakkeella 491.

Lainaa voidaan myöntää 30 000 – 110 000 euroa ja viljelijä voi saada takausta enintään 70 prosenttia lainan määrästä. Takausta voidaan myöntää lainalle, jota käytetään esimerkiksi kalliiden eläinluottojen tai maatalouskoneiden osamaksuerien maksamiseen. Takaus voidaan myöntää, jos tilan maatalouden myyntitulojen ja tukien kahden vuoden keskiarvo on vähintään 100 000 euroa.

Laina-aika on pisimmillään seitsemän vuotta, josta luotonantaja voi myöntää lyhennysvapaata enintään kaksi vuotta. Takausmaksu on vastaava kuin maatalouden investointeihin myönnettävissä valtiontakauksissa eli enintään 200 euron kertamaksu ja puolivuosittain 0,75 % takauksen kulloinkin jäljellä olevasta määrästä.

Lisätietoa Mavin sivuilla

Tukimaksujen tavoitteellinen aikataulu, C2-alueen tuet

Marraskuu 2016

ympäristökorvaus, ympäristösitoumukset 85%
ympäristökorvaus, ympäristösopimukset 85%
ympäristötuen erityistukisopimukset 100%
Eläinten hyvinvointikorvaus 50%

Joulukuu 2016

kansalliset peltotuet 100%
luonnonhaittakorvaus (2.erä) 15%
perustuki n.95%
viherryttämistuki n.95%
Nuorten viljelijän EU-tuki n.95%
peltokasvipalkkio n.95%
EU:n nautapalkkio n.70%

Maaliskuu 2017

maidontuotannon vähentämistuki loka-joulukuulta 100%

Huhtikuu 2017

kansalliset kotieläintuet, vuoden 2016 loppumaksu sekä 2017 ennakko 75%
maidontuotannon vähentämistuki marras-tammikuulta 100%
ympäristösopimukset (maiseman hoito ja kosteikot) 15%

Kesäkuu 2017

Eu-nautapalkkio 2.erä n.30%
EU:n lammas- ja vuohipalkkio 100%
Eläinten hyvinvointikorvaus 50%
Perus- ja viherryttämistuki n.5%
Nuorten viljelijän EU-tuki n.5%
Peltokasvipalkkio n.5%
Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus 100%
Ympäristökorvaus 15%
Luomu 15% ja luomun kotieläinkorotus 100%
Ympäristösopimukset (lintupellot) 15%

Mavin tavoitteellinen maksuaikataulu kokonaisuudessaan, syksy 2016

Mavin tavoitteellinen maksuaikatalu kokonaisuudessaan, kevät 2017

Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset

Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset 2016–2017 -opas on maatalousyrittäjille tarkoitettu yhteenveto maataloustuotannon kirjaamisvaatimuksista.

Oppaaseen on koottu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maataloustuotantoa koskevat Maaseutuviraston (Mavi), Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimialojen kirjaamisvaatimukset sekä vuosittaiset ilmoitusvelvoitteet Manner-Suomessa. Lisäksi opas sisältää nitraattiasetuksesta johtuvat vaatimukset, jotka kuuluvat ympäristöministeriön hallinnonalalle.

Oppaassa esitellään kasvintuotantoon ja eläintuotantoon liittyvät vaatimukset. Osa vaatimuksista koskee kaikkia maatalousyrittäjiä, ja osa puolestaan liittyy maataloustukien ehtoihin

Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset 2016-2017

Tukimaksuja käynnissä

Ympäristökorvauksen maksaminen on alkanut. Nyt maksettava erä on 85% myönnettävästä tuesta. Loppuosa maksetaan keväällä 2017. Maksussa on myös ympäristösopimukset (kosteikon hoito, maatalousluonnon monimuotoisuus, lintupellot), alkuperäisrodut/kasvit sekä vanhan kauden erityisympäristötuet. Näistäkin maksetaan nyt 85% ja loppuosat keväällä 2017.

24.11. lähtien maksetaan eläinten hyvinvointikorvauksen 1.erä, joka on 50% myönnettävästä tuesta.