Arkistot kuukauden mukaan: kesäkuu 2017

Tukihakemuksen muuttaminen 15.6. jälkeen

Päätukihaussa ilmoitettua kasvia voi muuttaa 15.6. jälkeen, jos
* on ilmoittanut kasvin, jota ei voi tukiehtojen mukaan ilmoittaa, tai
* on ilmoittanut virheellisen kasvin, tai
* ei ole päässyt kylvämään sitä kasvia, mitä on 15.6. mennessä ilmoittanut

Hakemusta muutetaan vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Lähtökohtana on, että lohkon tukitaso ei saa kasvaa. Kysy tarvittaessa kunnasta lisäohjeistusta.

Hakemusta ei voi enää muuttaa, jos tuenhakijalle on ilmoitettu valvonnasta.

Peltovalvonnat ovat alkaneet

Tiloilla tehtävät peltovalvonnat ovat alkaneet. Valvonnassa tarkastetaan muun muassa kaikkien kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit, viljelytapa ja tukiehtojen noudattaminen.

Viljelijän kannattaa valmistautua valvontaan varmistamalla, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla ja tiedot ovat ajan tasalla. Valvonnassa tarkastettavista asiakirjoista on listaus mavi.fi-sivustolla.

Peltovalvonnoista lähetetään valvonnan jälkeen tilalle yhteenveto, jossa on kerrottu lohkokohtaisesti mittaustulokset ja mahdolliset tilalla havaitut tukiehtopuutteet. Lopullinen tukikohtainen valvontatulos tulee loppumaksujen jälkeen lähetettävälle tukipäätökselle.

Eläinvalvontoja tehdään ympäri vuoden

Valvonta ohjeet löytyvät Mavin sivuilta.

Sähköinen tukihaku on yhä suositumpaa

Suurin osa viljelijöistä hakee tuet Vipu-palvelun kautta. Maaseutuyksikkö KaseKa:n alueella 96,2% tiloista jätti tukihakemukset sähköisesti. Sähköisiä hakemuksia tuli 775 ja paperihakemuksia 31.

Koko maassa sähköisten hakemusten osuus oli 92%. Tukihakemuksia jätettiin koko maassa reilut 50 000. Tästä sähköisiä hakemuksia oli noin 46560 ja paperisia hakemuksia noin 4025.

Kesäkuun tukimaksut

Vuoden 2016 tukia maksetaan kesäkuussa 2017 seuraavasti:

8.6. alkaen
EU:n lammas- ja vuohipalkkio
EU:n nautapalkkio (loppumaksu)
EU:n lypsylehmäpalkkio (loppumaksu)

15.6. alkaen
perustuki ja viherryttämistuki (loppumaksu)
nuoren viljelijän EU-tuki (loppumaksu)
peltokasvipalkkio (loppumaksu)

22.6. alkaen
eläinten hyvinvointikorvaus (loppumaksu)
ympäristökorvaus (loppumaksu)
kurki-, hanhi- ja juotsenpellot -ympäristösopimus (loppumaksu)