Arkistot kuukauden mukaan: heinäkuu 2017

Kesantojen ja muiden kasvustojen määräaikoja

Kesannot
Kesantopellot saa päättää kemiallisesti tai mekaanisesti 1.9. alkaen. Jos kesantopellolle kylvää nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä kasveja, ne voi päättää jo 15.7.

Lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet (mm. salaojitus, kalkitus, ojien kaivuu/perkkaus) ovat sallittu vain niiden vaatiman alan laajuudessa.

Niitto ei ole pakollinen joka vuosi, mutta pellon avoimena säilymisestä on joka tapauksessa huolehdittava.

Luonnonhoitopeltonurmi
Luonnonhoitopeltonurmen voi päättää aikaisintaan toisen kasvukauden jälkeen 1.9 alkaen tai 15.7. alkaen, jos kasvusto päätetään syyskylvöisten kasvien kyvöä varten. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on sallittua päättämisen yhteydessä.

Luonnonhoitopeltonurmen kasvusto on niitettävä joka toinen vuosi. Vaikeissa rikkakasvitilanteissa niitto on tehtävä vuosittain.

Lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet ovat mahdollista myös luonnonhoitopelloilla. Rikkoutunut tai tuhoutunut kasvusto on heti olosuhteiden salliessa toimenpiteen jälkeen kylvettävä uudelleen.

Viherlannoitusnurmi
Viherlannoitusnurmen voi päättää ennen syysviljan kylvöä. Jos seuraava viljelykasvi kylvetään keväällä, viherlannoitusnurmen saa päättää aikaisintaan 1.9. ja muokata aikaisintaan 1.10.

Kerääjäkasvi
Kerääjäkasvin voi päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 15.9. Kasvuston voi muokata tai kyntää aikaisintaan 1.10.

Monimuotoisuuspellot
Maisema- ja riistapellot voi päättää aikaisintaan kylvöä seuraavana keväänä.

Saneerauskasvit
Saneerauskasvit saa muokata maahan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua kylvöstä. Saneerauskasvia ei saa päättää kemiallisesti.

Peltomaan laatutesti

Ympäristökorvaukseen sitoutuneiden viljelijöiden on tehtävä peltomaan laatutesti kolmannen sitoumusvuoden loppuun mennessä. Suurin osa viljelijöistä on sitoutunut vuonna 2015, joten peltomaan laatutesti on palautettava viimeistään 30.4.2018.

Nyt on hyvä aika arvioida lohkojen kuntoa ja kirjata havaintoja ylös. Peltomaan laatutesti on tehtävä kaikista yli 0,5 hehtaarin peruslohkoista, jotka on ilmoittanut viimeisimmässä tukihakemuksessa. Arvioitavina ovat perusparannustoimet, viljelytoimet, maan ominaisuudet sekä kasvusto ja maaperäeliöstö. Peltomaan laatutestin voi tehdä lomakkeella 480.

Voit palauttaa paperilomakkeen kuntaan tai ilmoittaa laatutestin tulokset Vipu-palvelussa lokakuusta alkaen. Lohkojen arviointitietojen lähettäminen käy helposti esimerkiksi ympäristökorvauksen syysilmoituksen yhteydessä.

Maataloustoimistojen aukioloajat kesällä 2017

Maaseutuasiamiehet pitävät kesälomat porrastetusti kesä- elokuun aikana. Kuntien maaseututoimistot ovat kiinni lomien johdosta seuraavasti:

Halsuan maaseututoimisto on kiinni 3. – 30.7.2017
Kannuksen maaseututoimisto on kiinni 24.7 – 20.8.2017
Kaustisen maaseututoimisto on kiinni 26.6. – 9.7. sekä 24.7. – 6.8.2017
Lestijärven maaseututoimisto on kiinni 10. – 30.7.2017
Perhon maaseututoimisto on kiinni 3. – 30.7.2017
Toholammin maaseututoimisto on kiinni 10. – 30.7.2017
Vetelin maaseututoimisto on kiinni 3. – 30.7.2017

Oman kunnan toimiston ollessa kiinni, voit olla yhteydessä muiden kuntien maaseututoimistoihin (kts. yhteystiedot).

Viikolla 30 (24. – 30.7.) ei ole päivystystä. Hakemuksia tai ilmoituksia voi jättää myös kuntien postiosoitteeseen (kts. yhteystiedot).

Peru maataloustuet, jos tukikelpoisuusehdot eivät täyty

Maatalousmaan on täytettävä kaikki tukikelpoisuusehdot koko sen kalenterivuoden, jolta haet tukia. Maatalousmaata ovat pellot, pysyvät nurmet ja laitumet, pysyvät kasvit, kesannot ja tilapäisesti viljelemätön ala. Maatalousmaan tukikelpoisuusehtoja ovat viljelykelpoisuus, alan säilyminen avoimena ja täydentävien ehtojen noudattaminen. Jos esimerkiksi alalle, josta on haettu tukia, aletaan rakentamaan ennen kalenterivuoden päättymistä, suorat ja ohjelmaperusteiset tuet pitää perua ja rakennuksen alle jäävä ala pitää poistaa lomakkeella 102C.

Pinta-alaperusteiset tuet voit perua lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella ilmoituksella. Voit perua tuen koko lohkolta tai vain osalta lohkoa.

Kun ala poistuu hallinnastasi, ilmoita asiasta 102A-lomakkeella. Kun ala poistuu kokonaan maatalouskäytöstä, tee alan poistumisesta ilmoitus lomakkeella 102C.

Palauta lomake/lomakkeet kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, kun tukikelpoisuusehdot eivät enää täyty. Palautus on tehtävä ennen kuin olet saanut ilmoituksen valvonnasta.

Eläintuet
Peru osallistumiset EU:n eläinpalkkioihin ja nautojen, uuhien ja kuttujen pohjoisiin kotieläintukiin, jos lopetat kotieläintuotannon harjoittamisen. Perumisen voi tehdä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 184. Eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteitä voit perua vapaamuotoisella ilmoituksella, jos et voi toteuttaa toimenpiteiden ehtoja.

Lisätietoa Mavin tiedotteessa

Hukkakaura

Hukkakauran huomaa kasvustosta hyvin heinäkuun puolivälin jälkeen. Tarkkaile lohkoja hukkakauran varalta ja ilmoita maataloustoimistoon, jos löydät hukkakauraa lohkoilta joilta sitä ei ole aikaisemmin löytynyt.

Saastunnan alkuvaiheessa kitkentä on hyvä torjuntakeino. Hukkakaurat kerätään juurineen muvoipussiin ja poltetaan. Hukkakauran kemiallinen torjunta on myöhäistä hukkakauran röyhyjen tullessa esille.

Laki hukkakauran torjunnasta velvoittaa alueen haltijan ilmoittamaan  ja torjumaan hukkakauran.

Hukkakauran tuntomerkit