Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2017

Syksyn tukimaksut alkavat

Vuoden 2017 luonnonhaittakorvauksen ensimmäinen erä maksetaan 5.10. alkaen. Ensimmäinen erä on 85% myönnettävästä tuesta. Loppuosa maksetaan joulukuussa. Ensimmäinen erä maksetaan kaikille, myös valvonnassa oleville tiloille.

5.10 alkaen maksetaan myös luonnonmukaisen tuotannon ensimmäinen erä. Ensimmäinen erä on 85% kasvinviljelyn korvauksesta. Loppuosa sekä kotieläinkorotus maksetaan keväällä 2018.

Maidontuottajien mukautustuen maksaminen on aloitettu 14.9. Tuki oli haettavissa joulukuussa 2016 ja sen maksuperuste oli maidontuotannon vähentäminen tammi-toukokuussa 2017.

 

Maatilojen neuvontajärjestelmä Neuvo2020 laajeni

Neuvo 2020 -järjestelmän kautta voi saada myös talousneuvontaa. Neuvontaa on saatavissa maatilojen nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Neuvonta voi olla myös tarkemmin rajatusta aiheesta, esimerkiksi:
· velkaneuvontaa
· sukupolvenvaihdosneuvontaa
· investoinnin alustavaa suunnittelua
· yhtiöittämisneuvontaa
· neuvontaa viljelyn ja kotieläintuotannon kannattavuuteen liittyvistä asioista
· laskelmia tuotteiden katteista ja tuotantokustannuksista

Huom!
* Investointituen edellytyksenä oleva liiketoimintasuunnitelma on hyväksyttävä kustannus investointitoimenpiteessä, joten sitä ei voi tehdä neuvontakorvauksella
* Aloitustuen edellytyksenä olevaa liiketoimintasuunnitelmaa ei voi tehdä neuvontakorvauksella

Mikä on Neuvo2020?

Neuvo 2020-palvelu on kaikkien viljelijöiden käytössä ja sen kautta voi saada neuvontaa edullisesti. Tila maksaa neuvonnasta vain alv:n osuuden ja muut kustannukset katetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Tuetun neuvonnan enimmäismäärä tilaa kohti on 7000 €/tila.

Viljelijä valitsee itselleen sopivan neuvojan Maaseutuviraston julkaisemasta neuvojarekisteristä ja sopii neuvontakäynnin hänen kanssaan. Neuvoja hoitaa tarvittavat paperiasiat.

Neuvo2020 osa-alueet ovat: ympäristö, tuotantoeläimet, luomu, kasvinsuojelu, energia sekä maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.

 

Lisätietoa maatilojen neuvonnasta

Satoa ei tarvitse korjata

Pellolta pitää pyrkiä tuottamaan korjuu- ja markkinakelpoinen sato. Satoa ei kuitenkaan ole välttämätöntä korjata, jos esimerkiksi kasvukauden sääolot eivät ole korjuulle suotuisia. Siitä pitää kuitenkin huolehtia, että pellolla on myös ensi vuonna mahdollista perustaa kasvusto ja tuottaa markkina- ja korjuukelpoinen sato.

Aiemmin tukien saaminen edellytti sadonkorjuuta. Nykyisin sadonkorjuuvelvoite on ainoastaan ympäristösitoumuksen suojavyöhykenurmilla ja monivuotisilla ympäristönurmilla. Täydentävät ehdot edellyttävät kuitenkin, että peltoa on viljeltävä hyvän maatalouskäytännön mukaan paikkakunnan olosuhteet huomioiden.

Täydentävät ehdot: Viljele hyvän maatalouskäytännön mukaan

Syksyn 2017 tukimaksut

Tukien tavoitteellinen maksuaikataulu noudattelee pitkälti viime vuoden aikataulua. Tarkempia maksupäiviä ei pääosin ole vielä tiedossa.

Syyskuu
maidon mukautustuki 100%, Huom! maksetaan 14.9. lähtien

Lokakuu
Luonnonhaittakorvauksen ennakko n. 85%
Luomun ennakko n. 85%

Marraskuu
Ympäristökorvauksen ennakko n. 85%
Eläinten hyvinvointikorvaus n. 50%

Joulukuu
Perustuki ja viherryttämistuki n. 95%
Nuoren viljelijän EU-tuki n. 95%
Peltokasvipalkkio n. 95%
Luonnonhaittakorvauksen loppuosa n. 15%
Kansalliset peltotuet (yleinen, pohjoinen ja nuorten kans.tuki) 100%
EU:n nautapalkkio n. 70%

Tavoitteellinen maksuaikataulu löytyy kokonaisuudessaan Mavin sivuilta

KaseKa:n alueella on 807 maatilaa

Maaseutuyksikkö KaseKa:n alueella on 807 tukea hakevaa maatilaa. Tilamäärä laski edellisvuodesta vajaa kaksi prosentia. Vuonna 2016 tiloja oli 821.

Kokonaispeltoala on noin 39450 hehtaaria ja se on pysynyt viime vuodet suunnilleen samana. Tilojen keskikoko on kuitenkin kasvanut, koska lopettaneita tiloja on ollut vuosittain 1-2%. Tilojen keskikoko KaseKa:n alueella on 48,85 ha/tila.

Pellonkäytössä ei ole tapahtunut isoja muutoksia. Viljelypinta-alasta nurmella on 57% (n. 22500 ha) ja nurmen osuus on hiukan kasvanut. Ohran ala on pienentynyt kahdessa vuodessa noin 1500 hehtaaria ja se on tällä hetkellä noin 8200 hehtaaria (21%).

Katso täältä tarkemmat tilastot tilamääristä, hehtaareista ja viljelypinta-aloista.

Investointituen ja aloitustuen hakeminen

Vuoden 2017 viimeinen investointitukien valintakierros päättyy 15.10.2017. Päätökset näihin tehdään 31.12.2017 mennessä.

Nuorten viljelijöiden aloitustukien osalta vuoden viimeinen valintakierros päättyy 31.10.2017. Päätökset määräajassa tulleisiin hakemuksiin tehdään 31.12.2017 mennessä.