Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2018

Tukiyhteenveto 2017

Mavi postittaa vuoden 2017 tukiyhteenvedot niin, että ne saapuvat tiloille viimeistään viikolla 6.

Yhteenvedossa näkyvät vuonna 2017 tilalle maksetut tuet sekä tiedot mahdollisista takaisinperinnöistä, ulosotoista, panttauksista ja lisäseuraamuksista.

Vipu-palvelussa tiedot näkyvät jo nyt. Tiedot ovat siellä muuten samat, mutta maksulipulla perittyjä takaisinperintöjä ei näy.

 

Eläinten hyvinvointikorvauksen haku 2018

Vuoden 2018 eläinten hyvinvointikorvauksen haku päättyy 31.1.2018. Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta ja maksua voi hakea Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 472.

Eläinten hyvinvointikorvausta voi hakea naudoille, sioille, lampaille ja vuohille sekä siipikarjalle. Tuenhakija valitsee haluamansa toimenpiteet eläinlajeittain ja sitoutuu niihin koko vuodeksi. Sitoumusehdot ovat pääosin samat kuin vuonna 2017.

Sika- ja siipikarjatilojen on lisäksi arvioitava hakemukselle vuoden 2018 keskimääräinen eläinmäärä. Eläinmäärät kannattaa arvioida huolella, sillä korvausta maksetaan korkeintaan hakemuksella ilmoitetulle eläinmäärälle.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot 1.1. – 31.12.2018

Eläinmäärien ilmoittaminen 2018

Eläinmääräilmoitus koskee seuraavia tukia ja alla mainittuja eläimiä. Esimerkiksi nautojen ja lampaiden määrät tulevat suoraan rekisteristä, joten niitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Luonnonmukaisessa tuotannossa tuotantotauot kannattaa kuitenkin ilmoittaa.

Eläinten hyvinvointikorvaus
Ilmoita siat ja siipikarja

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus sekä sika- ja siipikarjatalouden tuki
Ilmoita siipikarja, hevoset ja ponit

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus
Ilmoita siipikarja
* Eläinmääräilmoitus on tehtävä myös, jos viljelijällä on luomukotieläintuotannon sitoumus ja tuotantotaukojen aikaiset alhaiset eläinmäärät halutaan jättää huomioimatta eläintiheyslaskennassa.

Viljelijän ei tarvitse tehdä ilmoitusta, jos hän arvelee tukeen vaadittavan eläintiheyden täyttyvän omilla rekisterieläimillään.

Eläinmäärät tulee ilmoittaa 15.2. mennessä
Ilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 179 (eläinten hyvinvointikorvaus) ja lomakkeella 461 (LHK, sika- ja siipikarjatal.tuki, luomu).

HUOM! Jos ilmoitat eläinmääräilmoituksella hevosia tai poneja, tulee kuntaan toimittaa myös yksilöidyt tiedot hevosista ja poneista. Tiedot voi antaa Vipu-palvelussa tai toimittaa kuntaan vapaamuotoinen selvitys.
Lisätietoa Mavin sivuilta

Yleisiä eläinten hyvinvointia koskevia vaatimuksia

Täydentävien ehtojen noudattaminen koskee kaikkia eläintenpitäjiä, myös niitä jotka eivät hae eläinten hyvinvointikorvausta. Täydentävien ehtojen tavoitteena on taata turvallisilla tuotantomenetelmillä tuotettujen elintarvikkeiden korkea laatu sekä mm. edistää eläinten hyvinvointia.

Täydentävät ehdot muodostuvat jo voimassa olevasta lainsäädännöstä, eivätkä ne tuo tiloille uusia vaatimuksia. Niiden noudattaminen on myös EU:n kokonaan rahoittamien suorien tukien ja tiettyjen osarahoitteisten tukien sekä eräiden kansallisten viljelijätukien ehtona.

Täydentävien ehtojen vaatimukset eläinlajeittain

Täydentäviin ehtoihin lievennyksiä 9.10.2017

Eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna eläinkohtaisiin oppaisiin

Koulutusta tarjolla

Ajantasalla -hanke järjestää alkuvuonna 2018 seuraavia tilaisuuksia:

Maatilan SPV-päivä on keskiviikkona 24.1.2018 Kälviän opistolla klo 9:30-15:15
Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Maatalousverotuksen perusteet Perhossa 23.1.2018 (KPedun toimipaikka), Kalajoella 29.1.2018 (Tapion tupa) ja Sievissä 31.1.2018 (Vääräjokisali). Tilaisuudet kestävät klo 9:30-15:00.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Ajankohtaista verotuksesta ja investointituista 6.2.2018 Kaustisella ja Ylivieskassa. Kaustisen tilaisuus on Evankelisella opistolla klo 9:30-13 ja Ylivieskan tilaisuus Ammattiopistolla klo 13-15:30.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Uusilla kasveilla markkinoille -infot Kaustisella 7.2.2018 klo 10-14:30, Kansanlääkintäkeskus sekä Kalajoella 8.2.2018 klo 10-14:30, Tapion tupa
Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Ajankohtaista lomitusyrittäjyydestä

Infotilaisuus lomitusyrittäjyydestä järjestetään Kalajoella Tapion Tuvalla ti 23.1.2018 klo 12.30-14.30. Aiheina ovat mm. ajankohtaista lomituslain uudistuksesta sekä kokemuksia ja yritysesimerkkejä lomitusyrittäjyydestä.

Ilmoittautumiset viimeistään 18.1. Lisätiedot ja ilmoittautumiset tiina.paavola@mtk.fi, 050 4009598.

Järjestäjänä on Selvitys kiinnostuksesta lomitusyrittäjyyteen- esiselvityshanke, MTK Keski-Pohjanmaa.