Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2018

Maidontuotanto KaseKa:n alueella

KaseKa:n alueella maidontuotannon rakennemuutos jatkui voimakkaana vuonna 2017. Vuoden aikana maitoa tuotettiin 301 tilalla. Edellisvuodesta maitotilojen lukumäärä väheni 20. Tuotettu kokonaismaitomäärä vastaavasti kasvoi noin puoli miljoonaa litraa, ollen nyt yhteensä noin 114,59 milj.litraa.

Vuonna 2017 KaseKa:n alueella keskimääräinen maitomäärä tilaa kohti oli noin 380 000 litraa.  Maitotilojen keskikoko ja tuotettu maitomäärä on kasvanut voimakkaasti. Kymmenessä vuodessa maitotilojen keskimäärin tuottama maitomäärä on yli kaksinkertaistunut.

Tutustu tarkemmin vuoden 2017 maidontuotannon tilastoihin.

Muista hyödyntää Neuvo 2020-palvelua

Neuvo 2020-palvelu on kaikkien viljelijöiden käytössä ja sen kautta voi saada lähes ilmaista neuvontaa. Maksat neuvonnasta vain alv:n osuuden ja muut kustannukset katetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Tuetun neuvonnan enimmäismäärä tilaa kohti on 7000 €/tila.

Voit valita itselle sopivan neuvojan Maaseutuviraston julkaisemasta neuvojarekisteristä ja sopia neuvontakäynnin hänen kanssaan. Neuvoja hoitaa tarvittavat paperiasiat.

Tuettua neuvontaa voi saada seuraavista osa-aluiesta: ympäristö, tuotantoeläimet, luomu, kasvinsuojelu, energia sekä maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.

Tukia maksuun

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus vuodelta 2017 maksetaan tuenhakijoille 21.5.2018 alkaen. Kotieläinkorotus on 60 €/ha. Kotieläinkorotus myönnetään, jos eläintiheys on vähintään 0,35 eläinyksikköä/ korvauskelpoinen hehtaari. Kor­vauk­sen saa­mi­sek­si riit­tää, että eläi­miä on vuo­si­kes­ki­ar­vo­na riit­tä­väs­ti. Eläin­mää­rä ja pel­to­pin­ta-ala mää­räy­ty­vät haku­vuo­del­ta.