Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2018

Kyntötekniikka haltuun!

Ajantasalla -hanke järjestää yhteistyökumppaneineen kyntötekniikka haltuun -tilaisuuden Vetelissä torstaina 4.10. klo 11-14.

Paikkana on Vetelin Lammasoja tien nro13 varressa, vajaa 4 km Vetelin keskustasta Perhon suuntaan.

Erinomainen tilaisuus tulla hiomaan kyntötaitoja ja oppimaan uutta! Huoltopäällikkö Jukka Hjelm Hankkijalta opastaa kynnön suunnittelussa, aurojen säädössä ja kyntötekniikassa. Hankkija Kokkola tuo työnäytökseen traktorin ja aurat. Tilaisuuteen voi myös tuoda omia auroja säädettäväksi!

Makkara- ja mehutarjoilu (Hankkija). Ei ennakkoilmoittautumista.

Lisätietoa Ajantasalla -hankkeen sivuilla

Syksyn tukimaksut alkavat lokakuussa

Vuoden 2018 luonnonhaittakorvauksen ensimmäinen erä maksetaan 5.10. alkaen. Ensimmäinen erä on 85% myönnettävästä tuesta ja se maksetaan kaikille tiloille, myös valvonnassa oleville.

Loppuosa maksetaan alustavan maksuaikataulun mukaan marraskuun lopussa.

5.10 alkaen maksetaan myös luonnonmukaisen tuotannon ensimmäinen erä. Ensimmäinen erä on 85% kasvinviljelyn korvauksesta. Loppuosa sekä kotieläinkorotus maksetaan keväällä 2019.

Karjanlannan levitys syksyllä

Muistilista karjanlannan levityksestä

1.9 alkaen karjanlannassa levitettävän liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg /ha

15.9 alkaen karjanlantaa saa levittää vain sijoittamalla tai pellon pintaan levitettäessä lanta on muokattava vuorokauden sisällä

31.10 saakka karjanlantaa saa levittää pellolle

31.10 mennessä viljelijöiden tulee ilmoittaa Vipu-palvelussa ne lohkot, joilla toteutetaan ympäristökorvauksen ”lietelannan sijoittaminen peltoon” tai ”orgaanisen aineksen kierrättäminen” -toimenpidettä

30.11 saakka karjanlantaa saa levittää poikkeustapauksissa, jos sääolot ovat estäneet levittämisen aiemmin. Tässä tapauksessa sinun on tehtävä ilmoitus 31.10. mennessä kunnan ympäristösihteerille.

Lannanlevitys on aina kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä vesistöstä lannan pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä.

Lisätietoa karjanlannan käytöstä (ns. nitraattidirektiivi)

Maatalouden investointituet

Vuoden 2018 viimeinen investointitukien valintakierros päättyy 15.10.2018. Päätökset näihin hakemuksiin tehdään 31.12.2018 mennessä.

Nuorten viljelijöiden aloitustukien osalta vuoden viimeinen valintakierros päättyy 31.10.2018. Päätökset määräajassa tulleisiin hakemuksiin tehdään 31.12.2018 mennessä.

Lisätietoa investointituista

Syysilmoitus avautuu Vipu-palvelussa 12.9.

Ympäristökorvauksen syysilmoitus avautuu Vipu-palvelussa keskiviikkona 12.9. Syysilmoituksen palautusaika päättyy 31.10.

Syysilmoitus koskee tiloja, joilla on valittuna ympäristökorvauksen toimenpiteistä:
* peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
* lietelannan sijoittaminen peltoon
* ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Koska syysilmoitus avautuu tavallista aikaisemmin tänä vuonna, voit käyttää kasvipeitteisyyslaskuria apuna kasvipeitteisyysalaa miettiessä.