Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2018

Tuetut lomat vuodella 2019

Maatalousyrittäjille ja heidän perheilleen suunnatut tuetut lomat vuodelle 2019 ovat nyt haettavissa Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon kautta. Lomia löytyy hyvinvointilomista perhelomiin sekä Työt takana -lomiin. Haettavissa on myös Miniloma, jossa loma-aika on jaettu kahteen osaan.

Tuetut lomat ovat edullisia. Lomista maksetaan omavastuuosuus, joka on aikuisilta 20 €/hlö. Alle 17-vuotiailta ei peritä lainkaan omavastuuosuutta. Lomat ovat täysihoitolomia sisältäen ruokailut, majoituksen ja lomaohjelman. Matkakustannukset on maksettava itse. Hyvin perusteltu hakemus pitää jättää viimeistään 3 kuukautta ennen aiottua lomaa.

Lisätietoja maatalousyrittäjille suunnatuista lomista ja hakemuslomakkeet

Maaseudun terveys- ja Lomahuolto Ry

Hyvinvointitapahtumia maatalousyrittäjille

Myötätuulta Tuottajalle -hanke sekä Melan Välitä viljelijästä -projekti tarjoavat Keski-Pohjanmaalla seuraavat tilaisuudet maatalousyrittäjille:

Kaustisella 15.-16.11.2018 Maatalousyrittäjän hyvinvointikurssi. Koulutus on maksuton, projekti tarjoaa osallistujille myös yöpymisen ja tarjoilut!!!

Ilmoittautuminen viimeistään 31.10.2018 tämän linkin kautta.
Kurssin esite
OhjelmaKokkolassa 6.11.2018 Parisuhdeasioihin painottuva hyvinvointipäivä
. Ilmainen!
Tarjolla työnohjausta, asiantuntijapalveluita, kehon kuntoindeksimittausta,
puhumassa Maaret Kallio

Ilmoittautuminen viimeistään 29.10.2018 tämän linkin kautta.
Lisätietoa: https://www.mela.fi/sites/default/files/suhteet_kokkola.pdf

Ympäristökorvauksen syysilmoitus on jätettävä 31.10. mennessä

Ympäristökorvauksen syysilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa ja se on palautettava viimeistään 31.10.

Syysilmoitus koskee tiloja, joilla on valittuna ympäristökorvauksen toimenpiteistä:
* peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
* lietelannan sijoittaminen peltoon
* ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Jos otat vastaan lietettä tai orgaanisia aineita, muista jättää myös lannan luovutusilmoitus (lomake 465L tai vastaava).

Maatilan SPV-päivä 31.10.2018

Ajantasalla -hanke järjestää Maatilan spv-päivän keskiviikkona 31.10.2018 Kaustisen evankelisella opistolla klo 9:30 – 15:30.

Tilaisuus on tarkoitettu jatkajille ja luopujille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Ei osallistumismaksua, lounas on omakustanteinen. Ilmoittautuminen järjestelyjen vuoksi viimeistään 24.10. tästä linkistä tai ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625

Päivän ohjelma

Talviaikainen kasvipeitteisyys

Tilojen, jotka ovat valinneet ympäristökorvauksen toimenpiteen ”peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys”, tulee jättää kasvipeitteiseksi vähintään 20 % korvauskelpoisesta pinta-alasta. Kasvipeitteisyyden osuus voi vaihdella vuosittain ja se voi olla kohdentamisalueella 20, 40, 60 tai 80 %. Kohdentamisalueen ulkopuolella tasot voivat olla 20, 40 tai 60%.

Jos tilallasi on lohkoja sekä kohdentamisalueella että muulla alueella, voi kasvipeitteisyysprosentti olla eri näillä alueilla. Kuitenkin niin että väh.20% on molemmilla alueilla. Korvaus maksetaan kasvipeitteisyysprosentin mukaisesti alueittain.

Kasvipeitteisyyteen hyväksytään mm. seuraavat lohkot:
* nurmet
* monivuotiset puutarhakasvit ja kumina
* viljan, öljykasvien, siemenmausteiden, härkäpavun ja herneen sänki
* kerääjäkasvit, jos kasvusto säilytetään seuraavaan kevääseen (huom. esim. viljan sänki täyttää kasvipeitteisyyttä, vaikka kerääjäkasvi on tuhottu)
* syyskylvöiset kasvit
* sänki- ja viherkesanto

HUOM! Kemiallisesti tuhottu nurmi ei täytä kasvipeitteisyysvaatimusta

Kohdentamisalueella talviaikaisen kasvipeitteisyyden 20 %:n vähimmäisvaatimusta voi täyttää myös kevennetyllä syyssänkimuokkauksella mm. vilja- ja öljykasvilohkoilla. Kohdentamisalueen ulkopuolella kevennetty syyssänkimuokkaus voi täyttää ehtoa kaikkiin porsenttirajoihin asti.

Huom!
Kasvipeitteisyyttä ei kelpaa täyttämään suojavyöhyke, monivuotinen ympäristönurmi, luonnonhoitopeltonurmi, viherlannoitusnurmi, monimuotoisuuspellot tai alue, jolla on toteutettu ”orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla” -toimenpidettä. Kasvipeitteisyyteen ei myöskään kelpaa edellisten kausien erityistukisopimusalat.

Korvauksen määrä

Saat korvausta pellon talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä sen mukaan, kuinka suuri osa alasta on kasvipeitteinen ja sijaitseeko ala kohdentamisalueella vai muulla alueella.

  • Kohdentamisalue (mm. Kannus, Kaustinen, Toholampi, Veteli):
    20% = 4, 40% = 18, 60% = 36, 80% = 54 €/ha
  • Muu alue (mm. Halsua, Lestijärvi, Perho):
    20% = 4, 40% = 9, 60% = 11, 80% = 11 €/ha