Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2018

Maaseutupalveluiden asiakaskyselyn tulokset

Maaseutuyksikkö KaseKa ja Kokkolan kaupungin maaseutupalvelut tekivät keväällä 2018 kyselyn maaseutupalveluiden nykytilanteesta sekä palvelun tarpeesta jatkossa.

Palvelumme koettiin maaseudun elinvoimaisuuden kannalta välttämättömäksi (99,2 % oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä). Viljelijätukiin liittyvä neuvonta ja haku, tukioikeussiirrot sekä vuokrasopimukset ovat asioita, joiden tiimoilta asioidaan eniten maataloustoimistoissa. Toimistossa käynti koettiin edelleen tärkeäksi asiointikanavaksi ja siitä halutaan ehdottomasti pitää kiinni sähköisten palveluiden rinnalla.

Kooste maatilakyselystä

Eläinmäärän vaikutus hehtaaritukiin

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus
Luonnonhaittakorvauksen koti­e­läin­ko­ro­tus myönnetään, jos eläin­ti­heys­ on vähintään 0,35 ey/ha. Pin­ta-alaan huomioidaan korvauskelpoinen pelto (ei Vain LHK-kor­vaus­kel­poi­suus–mer­kin­näl­lä ole­via loh­ko­ja). Kotieläinkorotus on 60 €/ korvauskelpoinen hehtaari.

Kor­vauk­sen saa­mi­sek­si riit­tää, että eläi­miä on vuo­si­kes­ki­ar­vo­na riit­tä­väs­ti. Enää ei ole tiettyä eläinyksikkömäärää, joka pitäisi olla läpi vuoden.

Lisätietoa kotieläinkorotuksesta ja eläintiheyden laskemisesta


Luomu

Luomukotieläinsitoumuksessa eläimiä tulee olla vähintään 0,3 ey/ ha. Eläintiheys lasketaan 1. sitoumusvuonna 1.5.-31.12. ja myöhempinä vuosina kalenterivuosittain.

Lisätietoa luonnonmukaisesta tuotannosta

Tukimaksut marraskuun lopussa

Luonnonhaittakorvauksen loppuerä (n.15%) maksetaan 29.11.2018 alkaen.

29.11. lähtien maksetaan myös kansalliset hehtaarituet. Maksussa ovat yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden tuki ja sokerijuurikkaan kansallinen tuki.

Tukia maksuun marraskuussa

Ympäristökorvauksen ensimmäisen erä (85%) maksetaan 15.11. lähtien.

Samaan aikaan maksetaan myös ympäristösopimusten 1. erä (85%). Ympäristösopimuksista maksussa ovat kosteikkojen hoito, maatalousluonnon monimuotoisuus ja maiseman hoito, kurki-, hanhi- ja juotsenpellot sekä alkuperäisrotujen kasvattaminen. Alkuperäiskasvien ylläpitosopimukset sekä aiempien ohjelmakausien erityistuet maksetaan kokonaan (100%).

Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakko (n.50%) maksetaan 22.11. lähtien.

Luonnonhaittakorvauksen loppuerä (n.15%) maksetaan marraskuun lopussa.

Kansalliset hehtaarituet maksetaan myös marraskuun lopussa. Maksussa ovat yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki ja nuoren viljelijän tuki.

Tukien tavoitteellinen maksuaikataulu syksyllä 2018

Koulutusta tarjolla

Ajantasalla hanke järjestää marraskuussa seuraavia tilaisuuksia:

Maissipäivä keskiviikkona 28.11.2018 klo 10-14:30 Ylivieskassa
Lounastarjoilu, ei osallistumismaksua. Tarjoilujen vuoksi ilmoittautuminen viimeistään 22.11. tästä linkistä tai kati.uusimaki@mtk.fi p.050 438 4444

Ohjelma ja lisätiedot


Rikkakasvien hallinta luomuviljelyssä keskiviikkona 28.11.2018 klo 18:30 Kannuksessa,
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Koivukartano. Kahvitus alkaen klo 18. Luento ja keskustelua. Tilaisuuden jälkeen on K-P Luomuyhdistyksen vuosikokous.
Ei ennakkoilmoittautumista. Lisätiedot Jari Tikkanen p. 0400 162 147 jari.tikkanen@proagria.fi


Pottupäivä torstaina 29.11.2018 klo 9:30-15:00 Kalajoella

Kahvi- ja ruokatarjoilu. Ei osallistumismaksua. Tarjoilujen vuoksi ilmoittautumiset viimeistään 25.11. tästä linkistä tai kati.uusimaki@mtk.fi p.050 438 4444

Ohjelma ja lisätiedot

Varautumiskoulutusta viljelijöille

Maanviljelijöille ja maataloushallinnolle suunnattu varautumiskoulutus järjestetään 24.1.2019 Toholammin kunnantalolla. Tilaisuudessa käsitellään maatilojen varautumista erilaisiin vastoinkäymisiin (esim. sähkökatkokset, tulipalo, vaikeat eläintaudit).

Tilaisuus on maksuton ja sen järjestää Ely-keskus yhteistyössä Maanpuolustus ry:n ja Huoltovarmuusorganisaation kanssa.

Lisätietoa kolutuksesta sekä ilmoittautumisohjeet