Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2019

Tukihaun ABC-tilaisuus Vetelissä on peruttu

Ajantasalla -hankkeen järjestämä tukihaun ABC-tilaisuus 2.5. Vetelissä on PERUTTU. Samoin on peruttu 2.5. Reisjärvelle suunniteltu Aurinkosähköä maatilalle -tilaisuus.

Tukihaun ABC-tilaisuus pidetään suunnitellusti Kalajoella 3.5. Tilaisuudessa käydään perusteellisemmin läpi tukiasioita. Lisätietoa ja päivän ohjelma on Ajantasalla -hankkeen sivuilla.

Tukia maksuun

Vuoden 2018 kansallisten kotieläintukien loppuosien maksaminen aloitetaan 26.4.2019. Maksussa ovat: pohjoinen kotieläintuki, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irroitettu tuki sekä uuhien ja kuttujen pohjoinen kotieläintuki.

Samassa yhteydessä maksetaan ennakko vuoden 2019 kansallisista kotieläintuista niille tiloille, jotka ovat ennakkoa hakeneet. Ennakko on 75% haetun tuen määrästä. Ennakkoa maksetaan pohjoisesta kotieläintuesta, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irroitetusta tuesta sekä uuhien ja kuttujen pohjoisesta kotieläintuesta.

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus vuodelta 2018 on suunniteltu maksettavan 23.5.2019 lähtien.

Tukihaku alkaa 29.4.

Vipu-palvelun päätukihaku avautuu 29.4. Tukihakemukset on jätettävä viimeistään 17.6.Vipu-palveluun on tehty joitakin parannuksia, esimerkiksi karttaosio on uudistunut kokonaan. Nyt voi lisäksi ilmoittaa mm. yhteiskäyttöisen peruslohkon kasvulohkojen rajat.

Peruslohkoihin liittyvät muutokset (jaot, yhdistämiset, uusien lohkojen perustamiset) kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Suositus, että nämä tehdään 10.5. mennessä.

Tukihaun ohjeet ja oppaat löytyvät Ruokaviraston nettisivuilta.

Tuenhakijan perusopas 2019
Päätukihaun tuet 2019
Tukihaun lomakkeet

VIPU_enemman_RGB.png

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö

Työterveyslaitoksen Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö, Mytky, on julkaissut Työterveyspalvelujen ostajan oppaan maatalousyrittäjille. Oppaan avulla voi miettiä, mitä asioita työterveyshuollosta tarvitsee ja verrata palvelujen tuottajia.

Työterveyshuollon keskusyksikkö on tehnyt myös netissä toimivan Työn ja terveyden oma-arviointipalvelun maaseudun yrittäjille ja työntekijöille. Palvelun avulla voi itse arvioida työtä, työympäristöä, työmenetelmiä, terveyskäyttäytymistä sekä suojautumista työn vaaroja vastaan. Palvelusta saa palautteen hyvinvoinnista ja jaksamisesta.