Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2019

Tukihaku 2019

Vuoden 2019 päätukihaku päättyy 17.6.2019

Aloita tukihakemuksen teko peruslohkomuutoksista. Peruslohkomuutos-osiossa voit tehdä peruslohkojen jakoja, yhdistämisiä ja perustaa uusia lohkoja. Nämä muutokset voit myös lähettää samantien kuntaan käsiteltäväksi. Peruslohkoille tehtävät rajakorjaukset lähtevät kuntaan vasta, kun lähetät koko päätukihakemuksen.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Vipu-palvelun käyttöohjeet ja ohjevideot

Tuet voi hakea myös paperilomakkeilla. Tarvittavat lomakkeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta tai maataloustoimistosta.

Tukioikeuksien siirrot

Vuotta 2019 koskevat tukioikeuksien siirtolomakkeet (103A ja 103B) on myös jätettävä 17.6. mennessä. Lomake 103B löytyy Ruokaviraston sivuilta ja lomakkeen 103A voi itse tulostaa Vipu-palvelusta tai pyytää maataloustoimistosta.

 

Muista hyödyntää Neuvo2020-palvelua

Neuvo 2020-palvelu on kaikkien viljelijöiden käytössä ja sen kautta voit saada edullista neuvontaa. Maksat neuvonnasta vain alv:n osuuden ja muut kustannukset katetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Tuetun neuvonnan enimmäismäärä tilaa kohti on 10000 €/tila.

Voit valita itselle sopivan neuvojan Ruokaviraston julkaisemasta neuvojarekisteristä ja sopia neuvontakäynnin hänen kanssaan. Neuvoja hoitaa tarvittavat paperiasiat.

Tuettua neuvontaa voi saada seuraavista osa-aluiesta: ympäristö, tuotantoeläimet, luomu, kasvinsuojelu, energia sekä maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.

Lisätietoa Neuvo2020-palvelusta

LHK:n kotieläinkorotus ja luomu maksuun

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus vuodelta 2018 maksetaan 23.5.2019 alkaen. Kotieläinkorotus on 60 €/ha. Kotieläinkorotus myönnetään, jos eläintiheys on vähintään 0,35 eläinyksikköä/ korvauskelpoinen hehtaari. Kor­vauk­sen saa­mi­sek­si riit­tää, että eläi­miä on vuo­si­kes­ki­ar­vo­na riit­tä­väs­ti. Eläin­mää­rä ja pel­to­pin­ta-ala mää­räy­ty­vät haku­vuo­del­ta.

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvaus ja luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen loppuosa (15 %) maksetaan myös 23.5.2019 alkaen.

Maidontuotanto KaseKa:n alueella 2018

KaseKa:n alueella maidontuotannon rakennemuutos jatkui. Vuoden aikana maitoa tuotettiin 281 tilalla. Edellisvuodesta maitotilojen lukumäärä väheni 20 tilalla. Tuotettu kokonaismaitomäärä vastaavasti kasvoi noin 1,5 miljoonaa litraa, ollen nyt yhteensä noin 116,00 milj.litraa.

Vuonna 2018 KaseKa:n alueella keskimääräinen maitomäärä tilaa kohti oli noin 413 000 litraa.  Maitotilojen keskikoko ja tuotettu maitomäärä on kasvanut voimakkaasti. Kymmenessä vuodessa maitotilojen keskimäärin tuottama maitomäärä on yli kaksinkertaistunut.

Tutustu tarkemmin vuoden 2018 maidontuotannon tilastoihin.