Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2019

Ympäristökorvauksen syysilmoitus viimeistään 31.10.2019

Ympäristökorvauksen syysilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa 16.9.2019 alkaen. Ilmoitus voidaan tehdä lohkoista, joilla toteutetaan ympäristökorvauksen toimenpiteitä

  • lietelannan sijoittaminen peltoon
  • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
  • peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

Syysilmoitusta ei tarvitse tehdä toimenpiteistä lietelannan sijoittaminen peltoon eikä  ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, jos lannoitteita ei ole levitetty.

Tilojen, jotka ovat valinneet ympäristökorvauksen lohkokohtaiseksi toimenpiteeksi peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, tulee ilmoittaa väh. 20 % sitoumusalasta kasvipeitteiseksi. Kasvipeitteisyyden vähimmäisalan tulee täyttyä sekä kohdentamisalueella että muulla alueella, jos tilalla on sitoumuslohkoja molemmilla alueilla.
Korvausta ei makseta, jos kasvipeitteisyys ei täyty. Lisäksi toimenpide päätetään ja aiempien sitoumusvuosien korvaus peritään takaisin.

Ilmoitusaika päättyy  31.10.2019

Lannan levitys syksyllä

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun.

Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa.

Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai hajalevityksenä.

Kasvipeitteisenä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanista lannoitevalmistetta saa syyskuun 15. päivästä eteenpäin levittää vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys.