Peltomaan laatutesti

Ympäristökorvaukseen sitoutuneiden viljelijöiden on tehtävä peltomaan laatutesti kolmannen sitoumusvuoden loppuun mennessä. Suurin osa viljelijöistä on sitoutunut vuonna 2015, joten peltomaan laatutesti on palautettava viimeistään 30.4.2018.

Nyt on hyvä aika arvioida lohkojen kuntoa ja kirjata havaintoja ylös. Peltomaan laatutesti on tehtävä kaikista yli 0,5 hehtaarin peruslohkoista, jotka on ilmoittanut viimeisimmässä tukihakemuksessa. Arvioitavina ovat perusparannustoimet, viljelytoimet, maan ominaisuudet sekä kasvusto ja maaperäeliöstö. Peltomaan laatutestin voi tehdä lomakkeella 480.

Voit palauttaa paperilomakkeen kuntaan tai ilmoittaa laatutestin tulokset Vipu-palvelussa lokakuusta alkaen. Lohkojen arviointitietojen lähettäminen käy helposti esimerkiksi ympäristökorvauksen syysilmoituksen yhteydessä.