Satoa ei tarvitse korjata

Pellolta pitää pyrkiä tuottamaan korjuu- ja markkinakelpoinen sato. Satoa ei kuitenkaan ole välttämätöntä korjata, jos esimerkiksi kasvukauden sääolot eivät ole korjuulle suotuisia. Siitä pitää kuitenkin huolehtia, että pellolla on myös ensi vuonna mahdollista perustaa kasvusto ja tuottaa markkina- ja korjuukelpoinen sato.

Aiemmin tukien saaminen edellytti sadonkorjuuta. Nykyisin sadonkorjuuvelvoite on ainoastaan ympäristösitoumuksen suojavyöhykenurmilla ja monivuotisilla ympäristönurmilla. Täydentävät ehdot edellyttävät kuitenkin, että peltoa on viljeltävä hyvän maatalouskäytännön mukaan paikkakunnan olosuhteet huomioiden.

Täydentävät ehdot: Viljele hyvän maatalouskäytännön mukaan