Maatilojen neuvontajärjestelmä Neuvo2020 laajeni

Neuvo 2020 -järjestelmän kautta voi saada myös talousneuvontaa. Neuvontaa on saatavissa maatilojen nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Neuvonta voi olla myös tarkemmin rajatusta aiheesta, esimerkiksi:
· velkaneuvontaa
· sukupolvenvaihdosneuvontaa
· investoinnin alustavaa suunnittelua
· yhtiöittämisneuvontaa
· neuvontaa viljelyn ja kotieläintuotannon kannattavuuteen liittyvistä asioista
· laskelmia tuotteiden katteista ja tuotantokustannuksista

Huom!
* Investointituen edellytyksenä oleva liiketoimintasuunnitelma on hyväksyttävä kustannus investointitoimenpiteessä, joten sitä ei voi tehdä neuvontakorvauksella
* Aloitustuen edellytyksenä olevaa liiketoimintasuunnitelmaa ei voi tehdä neuvontakorvauksella

Mikä on Neuvo2020?

Neuvo 2020-palvelu on kaikkien viljelijöiden käytössä ja sen kautta voi saada neuvontaa edullisesti. Tila maksaa neuvonnasta vain alv:n osuuden ja muut kustannukset katetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Tuetun neuvonnan enimmäismäärä tilaa kohti on 7000 €/tila.

Viljelijä valitsee itselleen sopivan neuvojan Maaseutuviraston julkaisemasta neuvojarekisteristä ja sopii neuvontakäynnin hänen kanssaan. Neuvoja hoitaa tarvittavat paperiasiat.

Neuvo2020 osa-alueet ovat: ympäristö, tuotantoeläimet, luomu, kasvinsuojelu, energia sekä maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.

 

Lisätietoa maatilojen neuvonnasta