Syksyn tukimaksut alkavat

Vuoden 2017 luonnonhaittakorvauksen ensimmäinen erä maksetaan 5.10. alkaen. Ensimmäinen erä on 85% myönnettävästä tuesta. Loppuosa maksetaan joulukuussa. Ensimmäinen erä maksetaan kaikille, myös valvonnassa oleville tiloille.

5.10 alkaen maksetaan myös luonnonmukaisen tuotannon ensimmäinen erä. Ensimmäinen erä on 85% kasvinviljelyn korvauksesta. Loppuosa sekä kotieläinkorotus maksetaan keväällä 2018.

Maidontuottajien mukautustuen maksaminen on aloitettu 14.9. Tuki oli haettavissa joulukuussa 2016 ja sen maksuperuste oli maidontuotannon vähentäminen tammi-toukokuussa 2017.