Lannan levitys syksyllä

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on lähtökohtaiseti kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lantaa voidaan kuitenkin levittää vielä marraskuussa erityisten poikkeavien olosuhteiden vallitessa. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa kasvukauden aikana on satanut merkittävästi enemmän kuin normaalivuosina ja haihdunta on ollut niin vähäistä, että pellot eivät märkyyden vuoksi kanna koneita. Jos aiot levittää lantaa marraskuussa, sinun tulee jättää kunnan ympäristösihteerille Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa. Ilmoitus on jätettävä 31.10. mennessä.

Pellon pintaan levitetty lanta on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai hajalevityksenä.

Kasvipeitteisenä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanista lannoitevalmistetta saa syyskuun 15. päivästä eteenpäin levittää vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys.

Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä vesistöstä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä.

Katso nitraattidirektiivi kokonaan


Lannoitusrajoitukset vesistöjen varsilla

Täydentävien ehtojen mukaan lannoitus on kielletty viittä metriä lähempänä vesistöä. Tämä lannoittamaton alue mitataan vesistön keskivedenkorkeuden mukaisesta vesirajasta. Jos peruslohko sijoittuu vesistön varrelle, voi vesistön ja peruslohkon välillä olla luontaisesti tuo vaadittu viiden metrin lannoittamaton alue. Tällöin viiden metrin kaistaa ei tarvitse vähentää peruslohkon pinta-alasta syysilmoituksessa (riittää kolme metriä).

Ympäristökorvauksen tilakohtaisen toimenpiteen vaatimuksissa on kolmen metrin suojakaistavaatimus vesistöjen varrella olevalla pellolla. Suojakaista mitataan peltolohkon reunasta pellolle päin. Tätä suojakaistaa ei tarvitse jättää, jos

  1.  maatalousmaan ja vesistön tai valtaojan välillä on metsää, pensaikkoa, tonttimaata, tiealuetta, jouto- tai kitumaata tai muuta aluetta aina vähintään keskimäärin 10 metriä eikä vesi tulvankaan aikana nouse maatalousmaalle tai

  2. maatalousmaa sijaitsee tulvapenkereen takana ja kuivatusvedet johdetaan pois pumppaamalla tai muulla vastaavalla tavalla.

Jos peruslohko sijaitsee alle kymmenen metrin päässä vesistöstä, vähennä kolmen metrin suojakaista peruslohkon pinta-alasta kun ilmoitat alaa lantatoimenpiteisiin.