Tukia maksuun

Kesäkuussa maksetaan sekä pelto- että eläintukien loppuosat vuodelta 2017.

14.6.2018 alkaen maksetaan seuraavat tuet:

Perus- ja viherryttämistuen loppuosa (n. 5%)
Nuorten viljelijän EU-tuen loppuosa (n. 5%)
Peltokasvipalkkion loppuosa (n. 5%)

Eläinten hyvinvointikorvauksen toinen erä (n. 50%)
EU:n nautapalkkioiden toinen erä (n. 30%)

Uuhipalkkio, kuttupalkkio sekä teuraskaritsa- ja kilipalkkio 100%

20.6.2018 alkaen maksetaan:

Ympäristökorvauksen toinen erä (n. 15%)
Ympäristösopimuksen (Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot) toinen erä (n. 15%)

Lisätietoa Mavin tiedotteessa