KaseKa:n alueella on 787 tilaa

Maaseutuyksikkö KaseKa:n alueella on 787 tukea hakevaa maatilaa. Tilamäärä on vähentynyt sadalla tilalla vuodesta 2013. Maaseutuyksikkö KaseKa on aloittanut vuonna 2013 ja silloin tiloja oli 887.

Kokonaispeltoala on noin 39650 hehtaaria ja se on pysynyt viime vuodet suunnilleen samana. Tilojen keskikoko on kuitenkin kasvanut, koska lopettaneita tiloja on ollut vuosittain 2-3 %. Tilojen keskikoko KaseKa:n alueella on 50,39 ha/tila.

Pellonkäytössä ei ole tapahtunut isoja muutoksia: nurmen osuus on vähän kasvanut ja ohran viljelyala on pienentynyt. Viljelypinta-alasta nurmella on noin 60% (n. 23780 ha) ja viljalla noin 30% (11840 ha).

Katso täältä tarkemmat tilastot tilamääristä, hehtaareista ja viljelypinta-aloista