Lietelannan sijoittaminen/ ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Ilmoita lietelannan sijoittaminen peltoon – ja ravinteiden- ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteessä ne lohkot, joilla ko. toimenpidettä on toteutettu.

Korvaus on 40€/ha ja sitä maksetaan enintään 60 %:lle sitoumusalasta. Lantatoimenpiteistä maksetaan ilmoitetun levitysalan perusteella. Jos peruslohkolla on suojakaista, muista vähentää sen pinta-ala toimenpiteeseen ilmoitettavasta alasta.

Ilmoita syysilmoituksella:

  • levitetyn lannan ja/tai orgaanisen lannoitevalmisteen levityspinta-ala (ha)
  • lanta- tai lannoitelajit (hyväksyttävät lanta- ja lannoitelajit)
  • määrä: lietteen sijoittamisessa väh. 20 m3/ha ja kierrättäminen toimenpiteessä väh. 15 m3/ha
  • levityspäivämäärät

Lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpiteessä tee lisäksi selvitys käyttämästäsi lannanlevityskalustosta.

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteessä ilmoita lannoitteen kuiva-ainepitoisuusprosentti (väh. 20%) sekä lannan tai lannoitteen tai muun toimenpiteessä hyväksyttävän materiaalin luovuttajan nimi ja tilatunnus.

Jos vastaanotat lantaa tai lannoitetta, toimita lisäksi luovutussopimus, maksukuitti tai rahti- tai kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä. Voit tehdä ilmoituksen esimerkiksi lomakkeella 465L. Palauta liite Vipu-palvelun kautta tai paperisena kuntaan viimeistään 31.10.2018.

Varmista, että lohkokirjanpitosi ei ole ristiriidassa syysilmoituksen tietojen kanssa.