Eläinmäärän vaikutus hehtaaritukiin

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus
Luonnonhaittakorvauksen koti­e­läin­ko­ro­tus myönnetään, jos eläin­ti­heys­ on vähintään 0,35 ey/ha. Pin­ta-alaan huomioidaan korvauskelpoinen pelto (ei Vain LHK-kor­vaus­kel­poi­suus–mer­kin­näl­lä ole­via loh­ko­ja). Kotieläinkorotus on 60 €/ korvauskelpoinen hehtaari.

Kor­vauk­sen saa­mi­sek­si riit­tää, että eläi­miä on vuo­si­kes­ki­ar­vo­na riit­tä­väs­ti. Enää ei ole tiettyä eläinyksikkömäärää, joka pitäisi olla läpi vuoden.

Lisätietoa kotieläinkorotuksesta ja eläintiheyden laskemisesta


Luomu

Luomukotieläinsitoumuksessa eläimiä tulee olla vähintään 0,3 ey/ ha. Eläintiheys lasketaan 1. sitoumusvuonna 1.5.-31.12. ja myöhempinä vuosina kalenterivuosittain.

Lisätietoa luonnonmukaisesta tuotannosta