Maaseutupalveluiden asiakaskyselyn tulokset

Maaseutuyksikkö KaseKa ja Kokkolan kaupungin maaseutupalvelut tekivät keväällä 2018 kyselyn maaseutupalveluiden nykytilanteesta sekä palvelun tarpeesta jatkossa.

Palvelumme koettiin maaseudun elinvoimaisuuden kannalta välttämättömäksi (99,2 % oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä). Viljelijätukiin liittyvä neuvonta ja haku, tukioikeussiirrot sekä vuokrasopimukset ovat asioita, joiden tiimoilta asioidaan eniten maataloustoimistoissa. Toimistossa käynti koettiin edelleen tärkeäksi asiointikanavaksi ja siitä halutaan ehdottomasti pitää kiinni sähköisten palveluiden rinnalla.

Kooste maatilakyselystä