Eläinmäärien ilmoittaminen 2019

Eläinmäärät tulee ilmoittaa 15.2. mennessä. Ilmoitukset voi tehdä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 179 (eläinten hyvinvointikorvaus) ja lomakkeella 461 (LHK, sika- ja siipikarjatal.tuki, luomu).

Eläinmääräilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2018. Korvauksen määrä lasketaan ilmoitetun eläinmäärän perusteella.

Eläinmääräilmoituksen voi tehdä siipikarjasta, hevosista ja poneista myös silloin, jos maatila haluaa käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot  näistä eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

HUOM! Jos ilmoitat eläinmääräilmoituksella hevosia tai poneja, tulee kuntaan toimittaa myös yksilöidyt tiedot hevosista ja poneista (nimi, rekisteröintinumero ja kenen hallinnassa hevonen on ollut 1.1.-31.12.2018). Tiedot voi antaa Vipu-palvelussa tai toimittamalla kuntaan vapaamuotoinen selvitys.