Maatilojen valvonnat

—Maatiloista valvotaan vuosittain noin 5%. Valvonnoissa selvitetään onko edellytykset tuen maksulle riittävät. Valvonnalla pyritään myös takaamaan tuensaajien oikeusturva ja tasapuolinen kohtalo.

Alkuvuodesta tehdään pääasiassa eläinvalvontaa sekä täydentävien ehtojen valvontaa. Myös edellisen vuoden lannoitusvalvonnat ovat tarkastajilla työn alla.

Tutustu Ruokaviraston laatimaan viljelijän vuosikelloon tukihausta ja valvonnoista

—