Peltolohkorekisterin ajantasaistusalueet 2019

Maataloushallinnossa käytettävä ilmakuva hankitaan Maanmittauslaitokselta, joka hoitaa ilmakuvaukset Kansallisen ilmakuvausohjelman mukaisesti. Kuvausohjelmassa Suomi jaetaan alueisiin, jotka ilmakuvataan viiden vuoden välein.

Vuonna 2019 kuvataan paljon Keski-Pohjanmaalla (mm. Kokkola, Kannus, Toholampi, osa Kaustisesta). Halsua, Veteli, Perho ja pääosin Lestijärvi kuvataan suunnitelman mukaan 2021.

Tästä kartasta näkyy kaikki kuvausalueet sekä ne alueet, joista Ruokavirasto hankkii uudet ilmakuvat. Ruokaviraston hankinta-alue on sama kuin Peltolohkorekisterin ajantasaistusalue vuonna 2019.