Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö

Työterveyslaitoksen Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö, Mytky, on julkaissut Työterveyspalvelujen ostajan oppaan maatalousyrittäjille. Oppaan avulla voi miettiä, mitä asioita työterveyshuollosta tarvitsee ja verrata palvelujen tuottajia.

Työterveyshuollon keskusyksikkö on tehnyt myös netissä toimivan Työn ja terveyden oma-arviointipalvelun maaseudun yrittäjille ja työntekijöille. Palvelun avulla voi itse arvioida työtä, työympäristöä, työmenetelmiä, terveyskäyttäytymistä sekä suojautumista työn vaaroja vastaan. Palvelusta saa palautteen hyvinvoinnista ja jaksamisesta.