Sokerijuurikkaan kuljetustuen hakuaika päättyy 27.3.2020

Vuoden 2019 sokerijuurikkaan kuljetustuen haku alkaa 9.3. ja päättyy 27.3. Tuki maksetaan vähämerkityksisenä eli de minimis -tukena korvaamaan sokerijuurikkaan viljelijöille sen kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia.

Kolmen verovuoden aikana maatalouden de minimis -tukea voidaan myöntää tilaa kohti enintään 20 000 euroa ja kaikkia de minimis -tukia enintään 200 000 euroa. Tämän vuoksi tukihaussa on ilmoitettava maatilayrityksen verovuodet ja aiemmat tilalle myönnetyt de minimis -tuet.