Kevään sähköiset tukikoulutukset viljelijöille

Tietolinkki-hanke järjestää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sähköistä tiedottamista:

TALLENTEET
Videotallenteita on tehty kevään päätukihakuun, valvontahavaintoihin ja ojitusilmoituksiin liittyvistä asioista.  Tallenteet löytyvät www.kpedu.fi/tietolinkki -sivuilta, valikosta Materiaalit, jossa on myös esitysten pdf-tiedostot.

MTK:n tutkimusjohtaja Juha Lappalaisen esitys seuraavan ohjelmakauden suuntaviivoista:    https://dreambroker.com/channel/ova5ox5v/dgycyq5o

KYSELYTUNNIT
Verkon välityksellä järjestetään kaksi kyselytuntia, joissa kuntien maaseutuhallinnon ja alueen Ely-keskusten asiantuntijat ovat vastaamassa kevään tukihakuun ja tukiehtoihin liittyviin kysymyksiin. Lähetyksissä käydään läpi ennalta saatuja sekä chatin kautta tilaisuuden aikana tulevia kysymyksiä.

Tiistaina 5.5.2020 klo 10-11
Lähetys tulee Keski-Pohjanmaalta. Osallistumislinkki
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmE1MjUzYWUtYjhhYS00MzZmLTk2MGUtNDBjNzNlODU2OTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ef853cb-2926-43e9-b828-3270c9a0e869%22%2c%22Oid%22%3a%22d3b73e0e-acce-464f-8604-9a54dbe5283b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Perjantaina 8.5.2020  klo 10-11
Lähetys tulee Oulusta. Osallistumislinkki
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGFiY2I3YTItYTJhNC00MDFlLWJhNjItMzU0NDExMGNjMjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ef853cb-2926-43e9-b828-3270c9a0e869%22%2c%22Oid%22%3a%22d3b73e0e-acce-464f-8604-9a54dbe5283b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Ennakkokysymyksiä voi lähettää  https://link.webropolsurveys.com/S/6FE64131C535073C