Tukien loppuosat maksuun kesäkuussa

Vuonna 2021 haettujen viljelijätukien loppuosien maksaminen jatkuu 9.6.2022 alkaen. Maksuun tulevat mm. eläinten hyvinvointikorvaus, EU:n nautaeläinpalkkio, perus- ja viherryttämistuki, nuoren viljelijän EU-tuki ja peltokasvipalkkio.

Ympäristökorvauksen maksaminen alkaa 16.6.2022.

Tavoitteellinen maksuaikataulu