Halsua

MAASEUTU – JA ELINKEINOTOIMI TIEDOTTAA HALSUALLA

 

Elinkeinojen edistämismäärärahojen käyttöperusteet v. 2014, Halsualla

1.      Uusien yritysten perustaminen. Tukea maksetaan 600 euroa/yritys heti kun yritys on perustettu ja yritystoiminta lähtenyt käyntiin. Mikäli yritys työllistää yrittäjän lisäksi myös muita työntekijöitä vähintään 6 kk:n ajan, voidaan maksaa lisätukea 400 euroa työntekijää kohti.

2.      Yritysten kehittäminen. Erilaisiin suunnitelmiin (esim. sukupolvenvaihdos, investoinnit, koulutukseen, maksuvalmius/kannattavuuslaskelmiin) maksetaan avustusta 50 %, mutta enintään 500 €/yritys/v. Spv- suunnittelua ja siihen liittyviä laskelmia voidaan kuitenkin avustaa 80 %:n asti. Mikäli samaan kehittämisselvittelyyn saadaan tukea esim. ELY- keskukselta, otetaan se avustusta myönnettäessä huomioon.

3.      Erityisviljelmät 300 €/ha (esim. mansikanviljely) 0,30 ha:sta – 3,00 ha:n asti.

4.      Salaojitussuunnitelmatukea maksetaan 50 €/ha.

Tilaukset; salaojateknikko Eero Peltoniemi 040 – 506 8263

5.      Metsätaloussuunnitelmiin 1€/ha, maksukatto 100€/hakija/vuosi

       Tilaukset; Metsänhoitoyhdistys, Metsäntähden Tiimi oy ja Metsäkeskus

6 .  Karjanjalostussuunnitelmien ja yksilötestausten käyntimaksu (70 – 90 euroa/tila)

      Tilaukset; Laura Parkkila (naudat) 040-3115 132 , Ritva Tuppurainen (siat) 0400-614112.

7.   Maksullisen lomittaja-avun käyttöä  tuetaan 5 €/tunti, enintään 50 tuntia/vuosi/yrittäjä

     Lomittaja- avusta sopiminen; Lomituspalvelut, johtava lomittaja tai lomituspalvelupäällikkö.

Maaseutuasiamies päättää kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti em. avustusten myöntämisestä ja maksamisesta kohdissa 2,3,4,5,6,7. Kunnanjohtaja päättää kohdan 1 maksusta. Lisätietoja asiasta: puh.  040 680 2215

sähköposti  juskar@halsua.fi  Kohtien 2, 4 ,5, 6 ja 7 tuet maksetaan suoraan palvelun antajalle/suunnitelmien tekijöille, heiltä saatujen tietojen mukaan tai maksetun laskun perusteella.

Kunnanhallitus päättää tarvittaessa ja harkintansa sekä käytettävissä olevan määrärahan puitteissa erikseen muusta elinkeinotuesta.

Seutukunnan yrityspalvelulta (KASE-YPP)/Mikko Hänninen, saa apua yritysten perustamis- ja kehittämisasioissa, puhelin 044-5612 152, sähköposti  mikko.hanninen@kase.fi

Proagria Keski-Pohjanmaa antaa neuvontaa sekä maatalous että muille yrityksille. Proagrian  neuvojat tekevät myös laskelmia ja suunnitelmia, puh.  020 747 3250.

Kaustisen seutukunnan alueella on käynnissä useita elinkeinoja palvelevia hankkeita, joiden kustannuksiin kunta osallistuu. Yritysten kannattaa mennä mukaan sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat ajankohtaisia oman toiminnan kehittämisen kannalta.

Tietoja hankkeista saa yrityspalvelupisteeltä (Hänninen), maaseutuasiamieheltä, KASE:n kotisivuilta tai hankevetäjiltä.

Lisäksi yrityksillä (myös maatalousyrityksillä) on mahdollisuus hakea ELY- keskukselta  kehittämisavustusta mm. yritystoiminnan edellytysten selvittämiseen ja elinkeinosuunnitelmiin. Mikäli avustuksen määrä ylittää em. prosenttirajat, lautakunnan varoista ei makseta kohdassa 1 ja 2 kohdassa mainittuja avustuksia samaan kohteeseen.