Lestijärvi

LESTIJÄRVEN KUNNAN AVUSTUSKOHTEET MAATALOUDELLE V. 2017

  1. Avustetaan peltoalatukihakemusten täyttämistä 25 euroa/tila
  2. Avustetaan hyötyeläinten jalostussuunnitelmien tekemistä maksamalla perusmaksu/suunnitelman teettävä tila. Kotieläinten jalostusyhdistys Faba laskuttaa kunnalta suoraan perusmaksun.
  3. Maksetaan eläinlääkärin hyötyeläimen hoidosta aiheutuneiden matkakustannusten korvaukset omavastuuosuuden (omavastuuosuus on 30 kilometriä) ylittävältä osin. Eläinlääkäri laskuttaa omavastuuosuuden suoraan kunnalta.
  4. Omistajanvaihdosneuvonta, tuki 40 %, enintään 400 e/suunnitelma/hanke ilman alv
  5.  Talousneuvonta (tulosanalyysi, tilinpäätösneuvonta, budjetointi), tuki 60 %, enintään 150 e/suunnitelma tai hanke ilman alv
  6. Nuoria viljelijöitä tuetaan siten, että isännyyden aikana ensimmäisen viljelysuunnitelman teettämistä tuetaan 80 %:lla kustannuksista. Ensimmäisen jalostussuunnitelman laadinnasta korvataan kuitin perusteella 80 %. Kaupanteon jälkeen viiden vuoden aikana tilalle tehtävää seurantalaskelmaa tuetaan 80 %:lla niiltä osin kuin laskelman tekemiseen ei saa tukea muualta.
  7. Annetaan 50 euron stipendi jokaiselle ammattioppilaitoksesta valmistuvalle lestiläiselle, joka ei ole saanut stipendiä ylioppilaaksi pääsyn johdosta ensimmäisestä ammattitutkinnosta’

Lisäksi tuetaan maksullista lomitusta 2,5 €/tunti, enintään 120 tuntia/ yrittäjä (huomiodaan suoraan laskussa).

Määrärahat jaetaan hakemusjärjestetyksessä ja niin kauan kuin määrärahaa on käytettävissä.

Lisätietoja maaseutuasiamies Marketta Similältä p.044-5242 462 tai marketta.simila(at)lestijarvi.fi