Kannus

Kaupungin tuki maatalouden kehittämiseen

Kannuksen kaupungin elinkeino-ohjelman mukaan yritykset ja maatilat voivat hakea pienimuotoisia avustuksia kehittämiseen. Maatilat voivat hakea avustusta pellon kalkitukseen sekä asiantuntijapalvelusten käyttöön. Asiantuntijapalvelut voivat olla esimerkiksi talous-, vero-, SPV tai tuotannollista neuvontaa.

Avustus myönnetään tilakohtaisesti ja se on enintään 50 % kustannuksista ja enintään 1000 €/tila. Yleisenä edellytyksenä on, että kohteeseen ei ole saatu tukea muualta. Lopulliseen avustuksen suuruuteen vaikuttaa hakemusten määrä.