Hevoseläimen pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017) tuli voimaan 20.4.2017. Samalla kumottiin vanha hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (880/2009).

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä kuten muuleja ja seepra-aaseja pitäviä. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin hevoseläimen pitoa. Jos hevoseläinten pito on aloitettu ennen asetuksen voimaantuloa, ilmoitukset on tehtävä viimeistään 31.12.2020.

Tietojen ilmoittaminen

Eläintenpitäjä (eläimen omistaja tai haltija) ja pitopaikasta vastuussa oleva toimija (pitopaikan omistaja tai haltija) ilmoittavat eläintenpitäjää ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi.

Eläintenpitotoiminnan rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan, missä tarkoituksessa eläimiä pidetään, eli toimintamuoto. Hevoseläinten osalta valittavana ovat seura- ja harrastuseläinten pito, muu eläintenpito (esim. sirkus tai eläintarha), sekä ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito. Hevoseläinten pito katsotaan ammattimaiseksi tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaksi esimerkiksi silloin, kun ravi- tai ratsuhevosia kasvatetaan, vuokrataan, otetaan säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi, tai annetaan opetusta hevosten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia hevosia on yhteensä vähintään kuusi.

Rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan ne toimintapaikat, joissa eläimiä pidetään (pitopaikat), sekä toiminnan aloitus- ja mahdollinen lopetuspäivämäärä.

Samassa pitopaikassa saattaa olla useamman eri omistajan hevosia. Tällöin pitopaikan rekisteröimisestä vastaa lähtökohtaisesti pitopaikasta vastuussa oleva toimija. Eläintenpitäjäksi katsotaan joko ko. pitopaikasta vastuussa oleva toimija, tai muu eläimen haltija. Ilmoitusten osalta on oleellista, että viranomaisen tiedossa on paikat, joissa hevoseläimiä pidetään. Samaan kohteeseen ei tule perustaa useampia päällekkäisiä pitopaikkoja.

Ilmoitus lomakkeella

Täytä Ruokaviraston sivulta löytyvät lomakkeet ”Ilmoitus ja ohje eläintenpitotoiminnasta” sekä ”Ilmoitus ja ohje eläinten pitopaikasta” ja palauta ne kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle 31.12.2020 mennessä.

Ilmoitus ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta hevoseläinten pidosta ilmoitetaan lomakkeella oman alueesi aluehallintovirastolle. Lisätietoja Ruokaviraston nettisivulta ilmoituksenvarainen eläintenpito.

Ennakoiden maksaminen jatkuu marraskuussa

Lokakuussa maksuun tulevat

 • luonnonhaittakorvauksen ennakko 1.10.2020 alkaen
 • luomukorvauksen ennakko 8.10.2020 alkaen

Marraskuussa maksuun tulevat

 • ympäristökorvauksen ennakko 19.11.2020 alkaen
 • eläinten hyvinvointikorvauksen 1. erä 26.11.2020 alkaen
 • kansalliset peltotuet 26.11.2020 alkaen

Joulukuussa maksuun tulevat

 • luonnonhaittakorvauksen loppuosa 10.12.2020 alkaen
 • perus- ja viherryttämistuen ennakko 10.12.2020 alkaen
 • nuoren viljelijän tuen (EU) ennakko 10.12.20 alkaen
 • peltokasvipalkkion ennakko 10.12.2020 alkaen
 • EU-nautatuen 1. erä 17.12.2020 alkaen

Tavoitteellinen maksuaikataulu (ruokavirasto.fi)

Myötätuulta Tuottajalle 2 -hankkeen tietoiskut

Myötätuulta Tuottajalle 2-hanke järjestää neljä tietoiskutyyppistä infoa Teams-sovelluksella. Pääset mukaan ilmoittautumalla, minkä jälkeen sinulle lähetetään osallistumislinkki sähköpostiin. Tietoiskut ovat osallistujille maksuttomia.

MA 2.11.2020 klo 12 – 13.30, MA 9.11.2020 klo 12 – 13.30 VARAUTUMINEN YLLÄTTÄVIIN TILANTEISIIN (avioehto, testamentti, edunvalvontavaltuutus, avio-, avoero, vakava sairaus, kuolema, kuolinpesän tilanteet, perintöasiat) Edellä oleva sisältö jaetaan 2. ja 9.11. koulutuspäiviin – Arviointikeskuksen lakimies Timo Torppa

MA 16.11.2020 klo12 – 14 ASKEL KOHTI VAHVEMPAA MAATALOUTTA – maatilan talouden perusteet kahdessa tunnissa! – Suomen Yrittäjäopisto Mikko Lääveri

MA 23.11.2020 klo 12 – 13 KUINKA OLLA ONNELLINEN – Mitä onni on? Miten olla ja tulla onnelliseksi? – Myötätuulta Tuottajalle 2 -hankkeen hankepäällikkö Suvi Lempiälä

Ilmoittautuminen

Maaseutuasiamiehet pääsääntöisesti etätyössä 7.10.2020 alkaen

Koronaepidemian pahenemisen vuoksi Maaseutuyksikkö KaseKan maaseutuasiamiehet ovat siirtyneet pääasiassa etätyöhön.

Asioita hoidetaan ensisijaisesti sähköpostin, puhelimen, teamsin ja sähköisen asioinnin kautta. Maaseutuasiamiehen henkilökohtaisesta tapaamisesta kannattaa sopia etukäteen. Henkilökohtaisessa tapaamisessa on syytä varautua maskin käyttöön suositusten mukaisesti.

Syysilmoitukset jätettävä 23.9. – 30.10.2020

Ympäristökorvauksen syysilmoitus aukeaa Vipu-palvelussa 23.9. Huomioi, että ilmoitusaika päättyy perjantaina 30.10., ei siis lokakuun viimeisenä päivänä aiempien vuosien tapaan.

Tee syysilmoitus lohkoista, joilla toteutat toimenpidettä pellon talviaikainen kasvipeitteisyys. Jo ennen syysilmoituksen lähetystä voit suunnitella ilmoituksen avulla, mitkä lohkot jätät kasvipeitteisiksi.

Jos olet levittänyt lantaa tai lannoitteita ja haluat toimenpiteestä korvauksen, tee ilmoitus myös toimenpiteistä

 • lietelannan sijoittaminen peltoon
 • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen.

Tarkista toimenpiteiden vaatimukset ruokavirasto.fi-sivustolta. 

ruokavirasto.fi/syysilmoitus

Tukivuosikalenteri muistuttaa ajankohtaisista asioista

Alueemme viljelijöille on lähetetty postin kautta  Tukivuosi 2020-2021 -niminen kalenteri. Kalenteri kannattaa laittaa talteen.

Kalenteriin on koottu hakemusten, ehtojen ja maksatusten kannalta  tärkeitä päivämääriä. Lähteenä on käytetty kevään 2020 tietoja. Lisäksi QR-koodit opastavat suoraan sivuille, joilta voi  lukea ehtoja tarkemmin. Tärkeitä päivämääriä ja hälytyksiä voi nyt myös ladata mobiilipuhelimen Google-kalenteriin. Ohjeistus siihen löytyy kalenterin sivulta 2.

Kalenteri ei ole kaiken kattava tukiopas. Painetussa kalenterissa ja sähköisessä kalenterissa oleva materiaali on laadittu informatiivisessa tarkoituksessa, eikä niissä mainittuja seikkoja ole tarkoitettu oikeudelliseksi ohjeeksi.  Tiedon oikeellisuus ja ajankohtaisuus on syytä tarkistaa Ruokaviraston hakuoppaasta. Muiden tukien oppaat löydät  tästä.

Ohjeet sähköisen kalenterin käyttöönottoon ja  pdf-muotoiseen  kalenteriin Tietolinkki -hankkeen sivuilta .