Maaseutupalvelut

Maaseutuyksikkö KaseKa vastaa maaseutupalveluiden järjestämisestä Halsuan, Kaustinen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnissa sekä Kannuksen kaupungissa.  Maaseutuyksikkö KaseKa hoitaa kuntien lakisääteiset maataloushallinnon palvelut sekä tekee yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä.

Hallinnoiva kunta on Lestijärvi (Kaustisen setukunta). Päätösvaltaa yhteistoiminta-alueella käyttää sopijakuntien yhteinen lautakunta: Lestijärven kunnan maaseutulautakunta.

Maaseutulautakunnan kokoonpano

Maaseutulautakunnan päätökset

Maaseutulautakunnan alaisena palveluorganisaationa toimii Maaseutuyksikkö KaseKa. KaseKan viranhaltijat (maaseutuasiamiehet) ovat toimivaltaisia koko yhteistoiminta-alueella. Johtava maaseutuasiamies on Jukka Hautamäki. Palvelut tuotetaan lähipalveluna, joten jokaisessa sopijakunnissa on edelleen maaseutuhallinnon palvelupiste. Kts. kohta yhteystiedot.

Tehtävät

Maaseututoimen tärkeimmät tehtävät ovat Eu:n ja kansallisten maataloustukien hakemiseen, maksatukseen ja neuvontaan liittyvät tehtävät.

Muita tehtäviä ovat muun muassa:

  • maaseudun kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa
  • neuvonta investointi-, sukupolvenvaihdos- ja eläkeasioissa
  • sato-, peto- ja tulvavahinkojen arviointi ja korvausten maksatus
  • maatalousmaan hinta-arviot

Tilastotietoa alueen maataloudesta