Tukia maksuun kesäkuussa

Kesäkuussa maksettavien tukien aikataulu on muuttunut.

Eu:n suorien tukien lopulliset tukitasot tulee vahvistaa valtioneuvostossa. Viikon 23 valtioneuvoston esittely peruuntui, joten maksut eivät tule vielä viikolla 24. Ympäristökorvauksen maksu vastaavasti aikaistui.

Suunniteltu maksuaikataulu tällä hetkellä:
Tilanne voi vielä muuttua suorien tukien (18.6. maksettavat tuet) osalta.

12.6.2019 alkaen maksetaan seuraavat tuet:

Ympäristökorvauksen toinen erä (n. 15%)
Ympäristösopimuksen (Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot) toinen erä (n. 15%)

13.6.2019 alkaen maksetaan:

Eläinten hyvinvointikorvauksen toinen erä (n. 50%)

18.6.2019 alkaen maksetaan:

Perus- ja viherryttämistuen loppuosa (n. 5%)
Nuorten viljelijän EU-tuen loppuosa (n. 5%)
Peltokasvipalkkion loppuosa (n. 5%)
EU:n nautapalkkioiden toinen erä (n. 30%)
Uuhipalkkio, kuttupalkkio sekä teuraskaritsa- ja kilipalkkio 100%