Arkistot kuukauden mukaan: kesäkuu 2020

Kylvövelvoitteet, ilmoitetun kasvin muuttaminen ja maataloustukien peruminen

Milloin kylvö on viimeistään tehtävä?

Kylvä tai istuta kasvit viimeistään 30.6. Kylvöpäivään on kuitenkin poikkeamismahdollisuus:

  • Jos poikkeukselliset sääolosuhteet estävät kylvämisen viimeistään 30.6., kylvä heti olosuhteiden salliessa.
  • Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt kylvämisen.
  • Voit käyttää apuna virallisia säätilastoja tai ottaa valokuvia lohkon tilanteesta, jolloin voit tarvittaessa osoittaa valvontatilanteessa, että kyseessä on ollut märkyydestä johtuva poikkeuksellinen sääolosuhde.
  • Poikkeaminen 30.6. viimeisestä kylvöpäivästä koskee viljeltyä maatalousmaata ja viherkesantoja.

Pitääkö kylvää uudestaan sateiden tai kuivuuden takia?

Sinun ei tarvitse kylvää uudelleen päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia tai perua kasvin alalta tukia, jos olet viljellyt sitä hyvän maatalouskäytännön mukaisesti, mutta sateet tai kuivuus ovat tuhonneet kasvuston. Halutessasi voit kuitenkin perustaa kasvin uudelleen. Voit tehdä kasvuston tuhoutumisesta ilmoituksen kuntaan. Dokumentoi joka tapauksessa kasvuston tuhoutumiseen johtaneet tapahtumat ja hoida alaa hyvän maatalouskäytännön mukaisesti.

Kuitenkin talvehtimistuhoista kärsineiden kasvien osalta pääosalla (yli puolet) kasvulohkoa tulee kasvaa korjuu- ja markkinakelpoinen kasvusto, jotta koko kasvulohkolle voidaan maksaa ympäristö-, luonnonhaitta- ja luomukorvaus. Muussa tapauksessa peru korvaukset tai kylvä uusi kasvi.

Hyvän maatalouskäytännön mukaan sinun on muokattava, lannoitettava ja kylvettävä pelto tarkoituksenmukaisella tavalla, niin että pellolle on mahdollista saada tasainen itäminen ja kasvusto. Maatalousmaan kasvinsuojelusta on huolehdittava ja rikkakasvien leviäminen on estettävä siinäkin tapauksessa, jos kasvusto on tuhoutunut.

Mitä jos lohkolla on eri kasvi kuin minkä ilmoitin?

Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia 15.6. jälkeen, jos

  • olet ilmoittanut hakemukselle kasvin, jota ei tukiehtojen mukaan voi ilmoittaa
  • olet ilmoittanut virheellisen kasvin hakemukselle
  • et ole päässyt kylvämään tukihakemuksessasi ilmoittamaasi kasvia.

Jos muutat kasvilajeja, huomioi, että kasvulohkon tuki- tai korvaustaso ei voi kasvaa kasvilajin muutoksen takia. Korkeampi tuki/korvaus hylätään.

Poikkeuksellisesti kasvulohkon tuki-/ korvaustaso voi kasvin muuttamisen myötä kasvaa, jos olet ilmoittanut päätukihaussa virheellisen kasvin ja virhe voidaan tulkita ilmeiseksi virheeksi.

Et saa muuttaa hakemusta, jos sinulle on ilmoitettu valvonnasta tai esimerkiksi ristiintarkastuksen perusteella havaitusta hakemuksessa olevasta sääntöjen vastaisuudesta.

Huomioi kasvin muuttamisessa viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen  vaatimukset. Tilan koosta, sijainnista ja tuotantosuunnasta riippuen maatilallasi on oltava 30.6. ja 31.8. välisenä aikana viljelyssä tietty määrä viljelykasveja vaadituin prosenttiosuuksin.

Kysy kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta tarkempia ohjeita ja ehtoja kasvin muuttamiseen.

Milloin maataloustukia pitää perua?

Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia vielä päätukihaun jälkeen, joten tukien peruminen ei ole aina välttämätöntä. Alla on tilanteita, joissa peruminen kuitenkin tehdään, jos ehto ei täyty. Pinta-alaperusteiset tuet voit perua lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella ilmoituksella. Voit perua tuen koko peruslohkolta, koko kasvulohkolta tai vain joltain kasvulohkon osalta. Kaikki pinta-alaperusteiset tuet on mahdollista perua samalla lomakkeella.

EU:n suorat tuet ja ohjelmakorvaukset

Maatalousmaan on täytettävä kaikki tukikelpoisuusehdot koko sen kalenterivuoden (1.1.–31.12.), jolta haet tukia. Maatalousmaata ovat pellot, pysyvät nurmet ja laitumet, pysyvät kasvit ja tilapäisesti viljelemätön ala. Maatalousmaan tukikelpoisuusehtoja ovat viljelykelpoisuus, alan säilyminen avoimena ja täydentävien ehtojen noudattaminen.

Kansalliset tuet

Kansallisten pinta-alatukien eli pohjoisen hehtaarituen, nuorten viljelijöiden tuen ja yleisen hehtaarituen tukikelpoisuusehtoina ovat vain tietyt täydentävien ehtojen vaatimukset, muun muassa suojakaistojen ja pientareiden jättäminen, sängen polttokielto ja hukkakauran torjuminen. Yksittäisissä tuissa on lisäksi omia tukikelpoisuusehtoja joita sinun on noudatettava, jotta tuki voidaan myöntää. Esimerkiksi avomaan vihannesten sato tulee korjata, jos olet hakenut pohjoista hehtaaritukea. Lohkolle voidaan kuitenkin maksaa pohjoinen hehtaarituki vaikka sadonkorjuuta ei ole tehty, jos sadonkorjaamattomuus johtuu sääolosuhteista.

Voit varmistaa yksityiskohtaiset tukiehdot kunkin tuen kohdalta HakuoppaastaTäydentävistä ehdoista on kerrottu tarkemmin omassa oppaassaan.

 

Maatilojen investointituki

Käynnissä oleva valintakierros päättyy 15.10.2020. Jos olette aikeissa salaojittaa tai tehdä rakentamisinvestointeja ensi keväästä, hakemus on jätettävä 15.10.2020 tai 15.3.2021 mennessä.   Rakennuslupahakemus kannattaa jättää kuntaan mahdollisimman pian.  Myös  taloussuunnittelijaan on syytä ottaa yhteyttä liiketoimintasuunnitelman tekoa varten ajoissa. Jos hankkeeseen voi saada myös korkotukilainaa,  pankkiin on syytä ottaa hyvissä ajoin yhteyttä  ennen hakemuksen jättämistä luottolupauksen hankkimiseksi.  Käynnissä oleva nuoren viljelijän aloitustuen valintakierros päättyy 31.10.2020.

Lisätietoja  ELY-keskuksesta:
Heikki Rautio puh. 0296 028612
Frank Norrén puh. 0295 028601
Peter Björkmark puh. 0295 028541

Lisätietoa aloitustuista antavat Ulla Torppa puh. 0295 028637 ja Maria Swanljung puh. 0295 028633