Maatilojen investointituki

Käynnissä oleva valintakierros päättyy 15.10.2020. Jos olette aikeissa salaojittaa tai tehdä rakentamisinvestointeja ensi keväästä, hakemus on jätettävä 15.10.2020 tai 15.3.2021 mennessä.   Rakennuslupahakemus kannattaa jättää kuntaan mahdollisimman pian.  Myös  taloussuunnittelijaan on syytä ottaa yhteyttä liiketoimintasuunnitelman tekoa varten ajoissa. Jos hankkeeseen voi saada myös korkotukilainaa,  pankkiin on syytä ottaa hyvissä ajoin yhteyttä  ennen hakemuksen jättämistä luottolupauksen hankkimiseksi.  Käynnissä oleva nuoren viljelijän aloitustuen valintakierros päättyy 31.10.2020.

Lisätietoja  ELY-keskuksesta:
Heikki Rautio puh. 0296 028612
Frank Norrén puh. 0295 028601
Peter Björkmark puh. 0295 028541

Lisätietoa aloitustuista antavat Ulla Torppa puh. 0295 028637 ja Maria Swanljung puh. 0295 028633