Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2019

Ympäristösitoumukset v. 2020

Ympäristösitoumuksia voidaan jatkaa tämän hetkisen tiedon mukaan vuonna 2020 vuodella. Lopulliset tiedot julkaistaan keväällä viljelijätukien hakuoppaassa.

Tässä tiivistetysti muutokset:

Ympäristösitoumusta voi jatkaa yhdellä vuodella vuoden 2020 päätukihaussa.

Keväällä 2019 suunnitellut rajoitteet eivät toteudu vuonna 2020
– Korvaustasot säilyvät kaikissa toimenpiteissä ennallaan
– Maksettavan alan määrää ei rajoiteta edelliseen vuoteen nähden, esim. luonnonhoitopeltonurmista maksetaan korvausta koko maassa
– Kaikki vuonna 2019 suojavyöhykkeenä olleet alat voi ilmoittaa suojavyöhykkeenä myös vuonna 2020

Sitoumukselle valitusta lohkokohtaisesta toimenpiteestä voi luopua ilmoittamalla siitä päätukihaussa lomakkeella 479. Toimenpiteitä ei kuitenkaan voi vaihtaa tai lisätä jatkovuoden perusteella. Mikäli halutaan luopua suojavyöhykkeen toteuttamisesta, tulee luopua ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä, jolloin luovutaan myös luonnonhoitopeltonurmen ja monivuotisen ympäristönurmen toteuttamisesta.

Ympäristösitoumuksen ehtoja tulee noudattaa sitoumusalalla 30.4.2020 saakka, vaikka sitoumusta ei jatkettaisikaan v. 2020 päätukihaussa.

Suojavyöhykenurmen päättäminen

Suojavyöhykenurmen voi päättää aikaisintaan 1.5.2020 lähtien.

Ympäristökorvauksen 5-vuotinen sitoumus päättyy 30.4.2020. Ehtoja on noudatettava siihen asti. Jos suojavyhykenurmen päättää ennen 30.4.2020, alalle maksettu suojavyöhykkeen korvaus peritään takaisin koko sitoumuskauden ajalta (5 vuotta).

Keväällä 2020 ympäristökorvauksen sitoumusta voidaan tämän hetkisen tiedon mukaan jatkaa vuodella.  Myös suojavyöhykenurmia voidaan jatkaa.

Ympäristökorvauksen syysilmoitus viimeistään 31.10.2019

Ympäristökorvauksen syysilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa 16.9.2019 alkaen. Ilmoitus voidaan tehdä lohkoista, joilla toteutetaan ympäristökorvauksen toimenpiteitä

  • lietelannan sijoittaminen peltoon
  • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
  • peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

Syysilmoitusta ei tarvitse tehdä toimenpiteistä lietelannan sijoittaminen peltoon eikä  ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, jos lannoitteita ei ole levitetty.

Tilojen, jotka ovat valinneet ympäristökorvauksen lohkokohtaiseksi toimenpiteeksi peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, tulee ilmoittaa väh. 20 % sitoumusalasta kasvipeitteiseksi. Kasvipeitteisyyden vähimmäisalan tulee täyttyä sekä kohdentamisalueella että muulla alueella, jos tilalla on sitoumuslohkoja molemmilla alueilla.
Korvausta ei makseta, jos kasvipeitteisyys ei täyty. Lisäksi toimenpide päätetään ja aiempien sitoumusvuosien korvaus peritään takaisin.

Ilmoitusaika päättyy  31.10.2019

Lannan levitys syksyllä

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun.

Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa.

Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai hajalevityksenä.

Kasvipeitteisenä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanista lannoitevalmistetta saa syyskuun 15. päivästä eteenpäin levittää vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys.