Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2020

Maksutiedot jatkossa vain Vipussa – tukiyhteenvetoa ei tule enää postitse

Ruokavirasto ei postita vuodesta 2020 lähtien yhteenvetoja maksetuista maataloustuista. Tukiyhteenvedot edellisen vuoden maksuista on postitettu tähän asti vuosittain tammi–helmikuun vaihteessa.

Näet tukiyhteenvetoa vastaavat tiedot Vipu-palvelussa. Heti, kun tuki on maksettu, näet tiedot maksettujen tukien määristä sekä mahdollisista takaisinperinnöistä, ulosotoista ja panttauksista. Voit tarvittaessa kysyä tukiyhteenvedossa esitettyjä tietoja kunnasta.

Eräissä poikkeustapauksissa tukiyhteenvedot postitetaan vielä vuoden 2019 maksuista. Vipussa ei ole toistaiseksi tietoja takaisinperinnöistä, jotka on maksettu maksulipuilla tai peritty ulosoton kautta. Lisäksi Vipusta puuttuvat tiedot tuensaajalle palautetuista liikamaksuista sekä takaisinperintöihin kohdistuneiden tukimaksujen kuittauksien peruutuksista ja palautuksista tuensaajalle. Jos maatilaasi koskee jokin näistä, saat tukiyhteenvedon postitse vielä vuonna 2020.

Säilytä jatkossa mahdolliset tukien takaisinperintään liittyvät kirjeet, jotta ne ovat käytettävissäsi veroilmoitusta varten.