Arkistot kuukauden mukaan: kesäkuu 2023

Vipu-palvelu auki muutoksien tekemistä varten

Muuta peltotukien hakemustasi, jos huomaat, että olet ilmoittanut virheellisiä tietoja tai et pysty viljelemään ehtojen mukaisesti. Tee muutos seuraavissa tilanteissa:

  • olet ilmoittanut väärän kasvin
  • olet unohtanut hakea jotain tukea tai toimenpidettä
  • olet ilmoittanut hakemuksessa lohkon, jota et viljele lainkaan
  • et kylvä lohkolle mitään kesäkuun aikana
  • et niitä tai hoida laiduntamalla rehunurmea, laidunnurmea, viherkesantoja tai luonnonlaidun- ja niittyaloja elokuun loppuun mennessä
  • et ole hoitanut avo- tai sänkikesantoja.

Voit muuttaa peltotukien hakemustasi Vipu-palvelussa 26.6.–2.10.
Jos tilallesi on tulossa peltovalvonnan tarkastuskäynti, et voi enää korjata hakemustasi. Hakemuksen tiedot kannattaa siis pitää ajan tasalla.

Lisätietoja muutoksien tekemisestä

Tukiehtojen noudattamista seurataan satelliittien avulla

Tästä vuodesta alkaen kasvustojen kehittymistä ja viljelyä seurataan satelliittikuvien avulla. Satelliittiseurannan ansiota on se, että voit muuttaa peltotukien hakemustasi koko kasvukauden ajan.
Jos olet ilmoittanut peltotukien haussa jollekin lohkolle tietoja, jotka eivät vastaa satelliittikuvaa, saat hallinnolta satelliittiseurannan selvityspyynnön.

Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että kuvien perusteella lohko on niittämättä, vaikka olet ilmoittanut kasvulohkolle kasvin, joka pitää niittää. Satelliittiseurannan selvityspyynnöstä lähetetään aina tekstiviesti tilan ensisijaiselle viljelijälle.

Jos saat selvityspyynnön, avaa älypuhelimestasi Vipu-mobiili. Avoimet tehtävät -osiosta löydät tiedon siitä, mitä lohkoa selvityspyyntö koskee.

  • Jos lohko on ilmoitettu ja hoidettu oikein, vastaa selvityspyyntöön valokuvalla. Ota kuva Vipu-mobiililla viimeistään 31.8.
  • Jos toimenpide lohkolla on tekemättä, tee se määräajassa tai peru tuet lohkolta.
  • Jos olet ilmoittanut hakemuksessasi eri kasvin kuin minkä olet kylvänyt, korjaa hakemustasi viimeistään 2.10.

Kasvinsuojeluaineiden käyttö suojakaistalla

Ehdollisuuden vaatimuksena on vähintään kolmen metrin levyinen suojakaista vesistöjen varrella. Suojakaistan kasvillisuuden pitää lähtökohtaisesti olla nurmikasvillisuutta.

Vaikeissa rikkakasvitilanteissa suojakaistalla on mahdollista käyttää kasvinsuojeluainetta pesäketorjuntaan. Vaikea rikkakasvitilanne tarkoittaa sitä, että lohkolla esiintyy laajamittaisesti helposti leviäviä rikkakasveja.

Kasvinsuojeluaineiden käyttöön suojakaistalla tarvitaan aina etukäteen ELY-keskuksen lupa. Lupahakemus tehdään lomakkeella 443. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella lupahakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen
valvonta.pohjanmaa@ely-keskus.fi.

Lisätietoa asiasta

Tukia maksuun kesäkuussa

V. 2022 perus- ja viherryttämistuen, peltokasvipalkkion sekä nuoren viljelijän (EU) tuen loppuosat maksetaan 8.6.2023 alkaen.

Samaan aikaan maksetaan myös v. 2022 Eu-nautapalkkion ja eläinten hyvinvointikorvauksen loppuosat sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiot.

V. 2022 ympäristökorvauksen loppuosat maksetaan 15.6.2023 alkaen.

Tavoitteellinen maksuaikataulu kokonaisuudessaan