Eläintukiin korotuksia vuodelle 2018

Kansallisten eläintukien tukitasoja on korotettu vuodelle 2018 kuivuuden ja huonon kannattavuuden takia. Tilat, jotka ovat hakeneet keväällä ennakkoa kansallisista kotieläintuista, saavat ennakon lisämaksua joulukuussa. Korotetut ennakot maksetaan 13.12.18 alkaen. Tuen loppuosa ja koko tuki niille, jotka eivät hakeneet ennakkoa, maksettaneen huhtikuussa 2019.

Korotukset ovat C2-alueella seuraavat:
Emolehmät 11 €/ey
Sonnit yli 6 kk 10 €/ey
Uuhet 11 €/ey
Kutut 16 €/ey
Teurashiehot 11 €/ey
Sika- ja siipikarja 12 €/ey

Korotus tulee myös maidon tuotantotukeen marraskuun tuotannolle. Tukitaso on marraskuussa 10,4 senttiä/ litra (muuten 8,0 senttiä/ litra). Korotus maksetaan marraskuun tuotantotuen maksun yhteydessä.

Lisätietoa MMM:n tiedotteessa

 

EU:n nautapalkkion korotus

EU-nautaeläinpalkkioiden ensimmäinen erä maksetaan poikkeuksellisen korkeana. Maksussa ovat 1.1. – 15.9. välisenä aikana olleet palkkiokelposet eläimet, joille tuki maksetaan noin 85%:sti (normaalisti 70%). Tuki maksetaan joulukuun puolen välin jälkeen.

C-tukialueella sonnin tukitaso on nyt 195 €/eläin ja emolehmällä/ emolehmähieholla 202 €/eläin. Lopulliset tukitasot tarkentuvat ensi keväänä toisessa maksuerässä, kun tiedetään lopullisten tukikelpoisten eläinten määrä.

Lisätietoa MMM:n tiedotteessa

Joulukuun tukimaksuja

Joulukuussa maksussa ovat perus- ja viherryttämistuki, nuoren viljelijän EU-tuki sekä  peltokasvipalkkio. Näiden tukien maksaminen alkaa 13.12.

Joulukuussa maksetaan myös EU-eläinpalkkioita, mutta näiden maksuaikataulu on vielä tarkentumatta.

Maaseutupalveluiden asiakaskyselyn tulokset

Maaseutuyksikkö KaseKa ja Kokkolan kaupungin maaseutupalvelut tekivät keväällä 2018 kyselyn maaseutupalveluiden nykytilanteesta sekä palvelun tarpeesta jatkossa.

Palvelumme koettiin maaseudun elinvoimaisuuden kannalta välttämättömäksi (99,2 % oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä). Viljelijätukiin liittyvä neuvonta ja haku, tukioikeussiirrot sekä vuokrasopimukset ovat asioita, joiden tiimoilta asioidaan eniten maataloustoimistoissa. Toimistossa käynti koettiin edelleen tärkeäksi asiointikanavaksi ja siitä halutaan ehdottomasti pitää kiinni sähköisten palveluiden rinnalla.

Kooste maatilakyselystä

Eläinmäärän vaikutus hehtaaritukiin

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus
Luonnonhaittakorvauksen koti­e­läin­ko­ro­tus myönnetään, jos eläin­ti­heys­ on vähintään 0,35 ey/ha. Pin­ta-alaan huomioidaan korvauskelpoinen pelto (ei Vain LHK-kor­vaus­kel­poi­suus–mer­kin­näl­lä ole­via loh­ko­ja). Kotieläinkorotus on 60 €/ korvauskelpoinen hehtaari.

Kor­vauk­sen saa­mi­sek­si riit­tää, että eläi­miä on vuo­si­kes­ki­ar­vo­na riit­tä­väs­ti. Enää ei ole tiettyä eläinyksikkömäärää, joka pitäisi olla läpi vuoden.

Lisätietoa kotieläinkorotuksesta ja eläintiheyden laskemisesta


Luomu

Luomukotieläinsitoumuksessa eläimiä tulee olla vähintään 0,3 ey/ ha. Eläintiheys lasketaan 1. sitoumusvuonna 1.5.-31.12. ja myöhempinä vuosina kalenterivuosittain.

Lisätietoa luonnonmukaisesta tuotannosta