Syksyn tukimaksut alkavat lokakuussa

Vuoden 2018 luonnonhaittakorvauksen ensimmäinen erä maksetaan 5.10. alkaen. Ensimmäinen erä on 85% myönnettävästä tuesta ja se maksetaan kaikille tiloille, myös valvonnassa oleville.

Loppuosa maksetaan alustavan maksuaikataulun mukaan marraskuun lopussa.

5.10 alkaen maksetaan myös luonnonmukaisen tuotannon ensimmäinen erä. Ensimmäinen erä on 85% kasvinviljelyn korvauksesta. Loppuosa sekä kotieläinkorotus maksetaan keväällä 2019.

Karjanlannan levitys syksyllä

Muistilista karjanlannan levityksestä

1.9 alkaen karjanlannassa levitettävän liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg /ha

15.9 alkaen karjanlantaa saa levittää vain sijoittamalla tai pellon pintaan levitettäessä lanta on muokattava vuorokauden sisällä

31.10 saakka karjanlantaa saa levittää pellolle

31.10 mennessä viljelijöiden tulee ilmoittaa Vipu-palvelussa ne lohkot, joilla toteutetaan ympäristökorvauksen ”lietelannan sijoittaminen peltoon” tai ”orgaanisen aineksen kierrättäminen” -toimenpidettä

30.11 saakka karjanlantaa saa levittää poikkeustapauksissa, jos sääolot ovat estäneet levittämisen aiemmin. Tässä tapauksessa sinun on tehtävä ilmoitus 31.10. mennessä kunnan ympäristösihteerille.

Lannanlevitys on aina kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä vesistöstä lannan pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä.

Lisätietoa karjanlannan käytöstä (ns. nitraattidirektiivi)

Maatalouden investointituet

Vuoden 2018 viimeinen investointitukien valintakierros päättyy 15.10.2018. Päätökset näihin hakemuksiin tehdään 31.12.2018 mennessä.

Nuorten viljelijöiden aloitustukien osalta vuoden viimeinen valintakierros päättyy 31.10.2018. Päätökset määräajassa tulleisiin hakemuksiin tehdään 31.12.2018 mennessä.

Lisätietoa investointituista

Syysilmoitus avautuu Vipu-palvelussa 12.9.

Ympäristökorvauksen syysilmoitus avautuu Vipu-palvelussa keskiviikkona 12.9. Syysilmoituksen palautusaika päättyy 31.10.

Syysilmoitus koskee tiloja, joilla on valittuna ympäristökorvauksen toimenpiteistä:
* peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
* lietelannan sijoittaminen peltoon
* ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Koska syysilmoitus avautuu tavallista aikaisemmin tänä vuonna, voit käyttää kasvipeitteisyyslaskuria apuna kasvipeitteisyysalaa miettiessä.

Kesantojen ja muiden kasvustojen määräaikoja

Kesannot
Viher- ja sänkikesannot saa päättää kemiallisesti tai mekaanisesti 1.9. alkaen. Jos kesantopellolle kylvää nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä kasveja, ne voi päättää jo 15.7.

Lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet (mm. salaojitus, kalkitus, ojien kaivuu/perkkaus) ovat sallittu vain niiden vaatiman alan laajuudessa.

Niitto ei ole pakollinen joka vuosi, mutta pellon avoimena säilymisestä on joka tapauksessa huolehdittava.

Lisätietoa kesantopeltojen vaatimuksista

Luonnonhoitopeltonurmi
Luonnonhoitopeltonurmen voi päättää aikaisintaan toisen kasvukauden jälkeen 1.9 alkaen tai 15.7. alkaen, jos kasvusto päätetään syyskylvöisten kasvien kyvöä varten. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on sallittua päättämisen yhteydessä.

Luonnonhoitopeltonurmen kasvusto on niitettävä joka toinen vuosi. Vaikeissa rikkakasvitilanteissa niitto on tehtävä vuosittain.

Lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet ovat mahdollista myös luonnonhoitopelloilla. Rikkoutunut tai tuhoutunut kasvusto on heti olosuhteiden salliessa toimenpiteen jälkeen kylvettävä uudelleen.

Viherlannoitusnurmi
Viherlannoitusnurmen voi päättää ennen syysviljan kylvöä. Jos seuraava viljelykasvi kylvetään keväällä, viherlannoitusnurmen saa päättää aikaisintaan 1.9. ja muokata aikaisintaan 1.10.

Kerääjäkasvi
Kerääjäkasvin voi päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 15.9. Kasvuston voi muokata tai kyntää aikaisintaan 1.10.

Monimuotoisuuspellot
Maisema- ja riistapellot voi päättää aikaisintaan kylvöä seuraavana keväänä.

Saneerauskasvit
Saneerauskasvit saa muokata maahan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua kylvöstä. Saneerauskasvia ei saa päättää kemiallisesti.

Lisätietoa on Ympäristökorvauksen sitoumusehdoissa kohdassa ”lohkokohtaiset vaatimukset”

Viljelijän voimavaratesti

Viljelijän voimavaratesti on tarkoitettu kaikille maatalousyrittäjille. Testi auttaa löytämään asioita, jotka tuovat elämääsi voimavaroja ja asioita, jotka vievät niitä. Testin kysymykset käsittelevät hyvinvoinnin eri osa-alueita. Testin avulla voit myös löytää keinoja vaikuttaa itse tilanteeseesi.

Testin voit tehdä kännykällä, tabletilla tai tietokoneella. Sen tekeminen kestää noin kymmenen minuuttia. Vain sinä itse näet tuloksesi.

Testi on osa Melan hallinnoimaa Välitä viljelijästä-projektia. Testin on alun perin tehnyt MTK-Kaakkois-Suomen Virtaa viljelijälle -hanke.

Jos haluat, voit jättää testin kautta yhteystietosi oman maakuntasi projekti- tai hanketyöntekijälle, jolloin hän ottaa sinuun yhteyttä. Yhteystietojen jättäminen on vapaaehtoista. Keski-Pohjanmaalla yhteydenottopyynnöt ohjautuvat vain ja ainoastaan Myötätuulta tuottajalle -hankkeen vetäjälle Suvi Lempiälle.