Ympäristökorvauksen syysilmoitus viimeistään 31.10.2019

Ympäristökorvauksen syysilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa 16.9.2019 alkaen. Ilmoitus voidaan tehdä lohkoista, joilla toteutetaan ympäristökorvauksen toimenpiteitä

  • lietelannan sijoittaminen peltoon
  • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
  • peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

Syysilmoitusta ei tarvitse tehdä toimenpiteistä lietelannan sijoittaminen peltoon eikä  ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, jos lannoitteita ei ole levitetty.

Tilojen, jotka ovat valinneet ympäristökorvauksen lohkokohtaiseksi toimenpiteeksi peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, tulee ilmoittaa väh. 20 % sitoumusalasta kasvipeitteiseksi. Kasvipeitteisyyden vähimmäisalan tulee täyttyä sekä kohdentamisalueella että muulla alueella, jos tilalla on sitoumuslohkoja molemmilla alueilla.
Korvausta ei makseta, jos kasvipeitteisyys ei täyty. Lisäksi toimenpide päätetään ja aiempien sitoumusvuosien korvaus peritään takaisin.

Ilmoitusaika päättyy  31.10.2019