Ympäristösitoumukset v. 2020

Ympäristösitoumuksia voidaan jatkaa tämän hetkisen tiedon mukaan vuonna 2020 vuodella. Lopulliset tiedot julkaistaan keväällä viljelijätukien hakuoppaassa.

Tässä tiivistetysti muutokset:

Ympäristösitoumusta voi jatkaa yhdellä vuodella vuoden 2020 päätukihaussa.

Keväällä 2019 suunnitellut rajoitteet eivät toteudu vuonna 2020
– Korvaustasot säilyvät kaikissa toimenpiteissä ennallaan
– Maksettavan alan määrää ei rajoiteta edelliseen vuoteen nähden, esim. luonnonhoitopeltonurmista maksetaan korvausta koko maassa
– Kaikki vuonna 2019 suojavyöhykkeenä olleet alat voi ilmoittaa suojavyöhykkeenä myös vuonna 2020

Sitoumukselle valitusta lohkokohtaisesta toimenpiteestä voi luopua ilmoittamalla siitä päätukihaussa lomakkeella 479. Toimenpiteitä ei kuitenkaan voi vaihtaa tai lisätä jatkovuoden perusteella. Mikäli halutaan luopua suojavyöhykkeen toteuttamisesta, tulee luopua ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä, jolloin luovutaan myös luonnonhoitopeltonurmen ja monivuotisen ympäristönurmen toteuttamisesta.

Ympäristösitoumuksen ehtoja tulee noudattaa sitoumusalalla 30.4.2020 saakka, vaikka sitoumusta ei jatkettaisikaan v. 2020 päätukihaussa.