Varautumiskoulutusta viljelijöille

Maanviljelijöille suunnattu varautumiskoulutus järjestetään torstaina 18.1.2018 Keski-Pohjanmaan kansanopiston Kälviän toimipaikassa, Opistontie 1. Tilaisuudessa käsitellään maatilojen varautumista erilaisiin vastoinkäymisiin (esim. sähkökatkokset, tulipalo, vaikeat eläintaudit). Luennoitsijat ovat mm. pelastuslaitokselta, poliisista, aluehallintovirastosta ja MTK:sta.

Tilaisuus on maksuton ja sen järjestää Maanpuolustus ry yhteistyössä ELY-keskuksen ja tuottajaorganisaatioiden kanssa.

Lisätietoa kolutuksesta sekä ilmoittautumisohjeet

Hyvää Joulua!

Maaseutuyksikkö KaseKa toivottaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä menestystä vuodelle 2018!

Palvelemme joulun aikana seuraavasti:
Halsua, Lestijärvi, Perho ja Veteli ovat kiinni joulun välipäivät.
Palvelua on saatavilla Kannuksessa, Kaustisella ja Toholammilla.

Toimipisteiden yhteystiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus 2018

Vuoden 2018 eläinten hyvinvointikorvaus on haettavissa 8. – 31.1.2018.

Eläinten hyvinvointikorvausta voi hakea naudoille, sioille, lampaille ja vuohille sekä siipikarjalle. Tuenhakija valitsee haluamansa toimenpiteet eläinlajeittain ja sitoutuu niihin koko vuodeksi. Sitoumusehdot ovat pääosin samat kuin vuonna 2017.

Sika- ja siipikarjatilojen on lisäksi arvioitava hakemukselle vuoden 2018 keskimääräinen eläinmäärä. Eläinmäärät kannattaa arvioida huolella, sillä korvausta maksetaan korkeintaan hakemuksella ilmoitetulle eläinmäärälle.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot 1.1. – 31.12.2018

Tukia maksuun joulukuussa

Perus- ja viherryttämistuen, nuoren viljelijän EU-tuen sekä peltokasvipalkkion 1.erän maksaminen aloitetaan 14.12.2017. Ensimmäisessä erässä maksetaan noin 95% tukien arvioiduista kokonaismääristä. Tukien loppuosat maksetaan kesäkuussa 2018.

EU:n nautaeläinpalkkion 1. erän maksaminen aloitetaan 18.12.2017. EU-nautapalkkiota maksetaan sonneista, häristä, emolehmistä, emolehmähiehoista sekä AB-alueella lypsylehmistä ja saaristohiehoista. 1.erässä EU:n nautapalkkioista maksetaan 1.1. – 15.9. kertyneen eläinmäärän mukaan. Palkkioiden loppuosat tulevat maksuun kesäkuussa 2018, jolloin maksettava summa määräytyy 16.9.–31.12. kertyneen eläinmäärän mukaan.

Mavin tiedote tukimaksuista

Tuettuja lomia maatalousyrittäjille ja heidän perheille

Maatalousyrittäjille ja heidän perheilleen suunnatut tuetut lomat vuodelle 2018 ovat haettavissa Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon kautta. Lomia löytyy hyvinvointi- ja voimavaralomista aina perhelomiin sekä lomapaikkoja kylpylästä hiihtokeskukseen.

Tuetut lomat ovat edullisia. Lomista maksetaan omavastuuosuus, joka on aikuisilta 20 €/hlö. Alle 17-vuotiailta ei peritä lainkaan omavastuuosuutta. Matkakustannukset on maksettava itse. Lomat ovat täysihoitolomia sisältäen ruokailut, majoituksen ja lomaohjelman. Hyvin perusteltu hakemus pitää jättää viimeistään 3 kuukautta ennen aiottua lomaa.

Lisätietoja maatalousyrittäjille suunnatuista lomista ja hakemuslomakkeet

Myös muut Maaseudun terveys- ja Lomahuollon lomat ovat haettavissa

Myötätuulta Tuottajalle -hanke

Myötätuulta Tuottajalle -hanke on hyvässä vauhdissa keski-Pohjanmaalla. Hankkeen tavoitteena on maatalousyrittäjien hyvinvoinnin edistäminen. Hanke toimii ensiapuna yrittäjien jaksamiseen, hyvinvointiin, talouteen yms. liittyvissä vaikeuksissa. Hanketyöntekijän kanssa voi luottamuksellisesti keskustella ja pohtia yhdessä mitä tilanteelle voidaan tehdä. Hanketyöntekijän apu on maksutonta.

Vaikeuksiin joutunut viljelijä voi hakea hankkeen kautta myös Melan enintään 500 euron suuruista ostopalvelusitoumusta. Ostopalvelusitoumusta voi käyttää asiantuntijapalveluihin uupumisen ja masennuksen hoitamiseksi tai taloudellisen tai juridisen asiantuntija-avun hankkimiseksi. Lue lisää ostopalvelusitoumuksesta.

Kaikki yhteydenotot, keskustelut ja tapaamiset ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Hanke toimii MTK-Keski-Pohjanmaan alueella ja kestää kesäkuuhun 2019 asti. Hankepäällikkönä toimii Suvi Lempiälä p. 040 9209 863 suvi.lempiala(at)mtk.fi. Lisätietoa hankkeesta.

Olkaa yhteydessä!