Ympäristökorvauksen syysilmoitus on jätettävä 31.10. mennessä

Ympäristökorvauksen syysilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa ja se on palautettava viimeistään 31.10.

Syysilmoitus koskee tiloja, joilla on valittuna ympäristökorvauksen toimenpiteistä:
* peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
* lietelannan sijoittaminen peltoon
* ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Jos otat vastaan lietettä tai orgaanisia aineita, muista jättää myös lannan luovutusilmoitus (lomake 465L tai vastaava).

Maatilan SPV-päivä 31.10.2018

Ajantasalla -hanke järjestää Maatilan spv-päivän keskiviikkona 31.10.2018 Kaustisen evankelisella opistolla klo 9:30 – 15:30.

Tilaisuus on tarkoitettu jatkajille ja luopujille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Ei osallistumismaksua, lounas on omakustanteinen. Ilmoittautuminen järjestelyjen vuoksi viimeistään 24.10. tästä linkistä tai ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625

Päivän ohjelma

Talviaikainen kasvipeitteisyys

Tilojen, jotka ovat valinneet ympäristökorvauksen toimenpiteen ”peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys”, tulee jättää kasvipeitteiseksi vähintään 20 % korvauskelpoisesta pinta-alasta. Kasvipeitteisyyden osuus voi vaihdella vuosittain ja se voi olla kohdentamisalueella 20, 40, 60 tai 80 %. Kohdentamisalueen ulkopuolella tasot voivat olla 20, 40 tai 60%.

Jos tilallasi on lohkoja sekä kohdentamisalueella että muulla alueella, voi kasvipeitteisyysprosentti olla eri näillä alueilla. Kuitenkin niin että väh.20% on molemmilla alueilla. Korvaus maksetaan kasvipeitteisyysprosentin mukaisesti alueittain.

Kasvipeitteisyyteen hyväksytään mm. seuraavat lohkot:
* nurmet
* monivuotiset puutarhakasvit ja kumina
* viljan, öljykasvien, siemenmausteiden, härkäpavun ja herneen sänki
* kerääjäkasvit, jos kasvusto säilytetään seuraavaan kevääseen (huom. esim. viljan sänki täyttää kasvipeitteisyyttä, vaikka kerääjäkasvi on tuhottu)
* syyskylvöiset kasvit
* sänki- ja viherkesanto

HUOM! Kemiallisesti tuhottu nurmi ei täytä kasvipeitteisyysvaatimusta

Kohdentamisalueella talviaikaisen kasvipeitteisyyden 20 %:n vähimmäisvaatimusta voi täyttää myös kevennetyllä syyssänkimuokkauksella mm. vilja- ja öljykasvilohkoilla. Kohdentamisalueen ulkopuolella kevennetty syyssänkimuokkaus voi täyttää ehtoa kaikkiin porsenttirajoihin asti.

Huom!
Kasvipeitteisyyttä ei kelpaa täyttämään suojavyöhyke, monivuotinen ympäristönurmi, luonnonhoitopeltonurmi, viherlannoitusnurmi, monimuotoisuuspellot tai alue, jolla on toteutettu ”orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla” -toimenpidettä. Kasvipeitteisyyteen ei myöskään kelpaa edellisten kausien erityistukisopimusalat.

Korvauksen määrä

Saat korvausta pellon talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä sen mukaan, kuinka suuri osa alasta on kasvipeitteinen ja sijaitseeko ala kohdentamisalueella vai muulla alueella.

  • Kohdentamisalue (mm. Kannus, Kaustinen, Toholampi, Veteli):
    20% = 4, 40% = 18, 60% = 36, 80% = 54 €/ha
  • Muu alue (mm. Halsua, Lestijärvi, Perho):
    20% = 4, 40% = 9, 60% = 11, 80% = 11 €/ha

Lietelannan sijoittaminen/ ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Ilmoita lietelannan sijoittaminen peltoon – ja ravinteiden- ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteessä ne lohkot, joilla ko. toimenpidettä on toteutettu.

Korvaus on 40€/ha ja sitä maksetaan enintään 60 %:lle sitoumusalasta. Lantatoimenpiteistä maksetaan ilmoitetun levitysalan perusteella. Jos peruslohkolla on suojakaista, muista vähentää sen pinta-ala toimenpiteeseen ilmoitettavasta alasta.

Ilmoita syysilmoituksella:

  • levitetyn lannan ja/tai orgaanisen lannoitevalmisteen levityspinta-ala (ha)
  • lanta- tai lannoitelajit (hyväksyttävät lanta- ja lannoitelajit)
  • määrä: lietteen sijoittamisessa väh. 20 m3/ha ja kierrättäminen toimenpiteessä väh. 15 m3/ha
  • levityspäivämäärät

Lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpiteessä tee lisäksi selvitys käyttämästäsi lannanlevityskalustosta.

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteessä ilmoita lannoitteen kuiva-ainepitoisuusprosentti (väh. 20%) sekä lannan tai lannoitteen tai muun toimenpiteessä hyväksyttävän materiaalin luovuttajan nimi ja tilatunnus.

Jos vastaanotat lantaa tai lannoitetta, toimita lisäksi luovutussopimus, maksukuitti tai rahti- tai kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä. Voit tehdä ilmoituksen esimerkiksi lomakkeella 465L. Palauta liite Vipu-palvelun kautta tai paperisena kuntaan viimeistään 31.10.2018.

Varmista, että lohkokirjanpitosi ei ole ristiriidassa syysilmoituksen tietojen kanssa.

KaseKa:n alueella on 787 tilaa

Maaseutuyksikkö KaseKa:n alueella on 787 tukea hakevaa maatilaa. Tilamäärä on vähentynyt sadalla tilalla vuodesta 2013. Maaseutuyksikkö KaseKa on aloittanut vuonna 2013 ja silloin tiloja oli 887.

Kokonaispeltoala on noin 39650 hehtaaria ja se on pysynyt viime vuodet suunnilleen samana. Tilojen keskikoko on kuitenkin kasvanut, koska lopettaneita tiloja on ollut vuosittain 2-3 %. Tilojen keskikoko KaseKa:n alueella on 50,39 ha/tila.

Pellonkäytössä ei ole tapahtunut isoja muutoksia: nurmen osuus on vähän kasvanut ja ohran viljelyala on pienentynyt. Viljelypinta-alasta nurmella on noin 60% (n. 23780 ha) ja viljalla noin 30% (11840 ha).

Katso täältä tarkemmat tilastot tilamääristä, hehtaareista ja viljelypinta-aloista