Maataloustoimistojen aukioloajat kesällä 2017

Maaseutuasiamiehet pitävät kesälomat porrastetusti kesä- elokuun aikana. Kuntien maaseututoimistot ovat kiinni lomien johdosta seuraavasti:

Halsuan maaseututoimisto on kiinni 3. – 30.7.2017
Kannuksen maaseututoimisto on kiinni 24.7 – 20.8.2017
Kaustisen maaseututoimisto on kiinni 26.6. – 9.7. sekä 24.7. – 6.8.2017
Lestijärven maaseututoimisto on kiinni 10. – 30.7.2017
Perhon maaseututoimisto on kiinni 3. – 30.7.2017
Toholammin maaseututoimisto on kiinni 10. – 30.7.2017
Vetelin maaseututoimisto on kiinni 3. – 30.7.2017

Oman kunnan toimiston ollessa kiinni, voit olla yhteydessä muiden kuntien maaseututoimistoihin (kts. yhteystiedot).

Viikolla 30 (24. – 30.7.) ei ole päivystystä. Hakemuksia tai ilmoituksia voi jättää myös kuntien postiosoitteeseen (kts. yhteystiedot).

Peru maataloustuet, jos tukikelpoisuusehdot eivät täyty

Maatalousmaan on täytettävä kaikki tukikelpoisuusehdot koko sen kalenterivuoden, jolta haet tukia. Maatalousmaata ovat pellot, pysyvät nurmet ja laitumet, pysyvät kasvit, kesannot ja tilapäisesti viljelemätön ala. Maatalousmaan tukikelpoisuusehtoja ovat viljelykelpoisuus, alan säilyminen avoimena ja täydentävien ehtojen noudattaminen. Jos esimerkiksi alalle, josta on haettu tukia, aletaan rakentamaan ennen kalenterivuoden päättymistä, suorat ja ohjelmaperusteiset tuet pitää perua ja rakennuksen alle jäävä ala pitää poistaa lomakkeella 102C.

Pinta-alaperusteiset tuet voit perua lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella ilmoituksella. Voit perua tuen koko lohkolta tai vain osalta lohkoa.

Kun ala poistuu hallinnastasi, ilmoita asiasta 102A-lomakkeella. Kun ala poistuu kokonaan maatalouskäytöstä, tee alan poistumisesta ilmoitus lomakkeella 102C.

Palauta lomake/lomakkeet kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, kun tukikelpoisuusehdot eivät enää täyty. Palautus on tehtävä ennen kuin olet saanut ilmoituksen valvonnasta.

Eläintuet
Peru osallistumiset EU:n eläinpalkkioihin ja nautojen, uuhien ja kuttujen pohjoisiin kotieläintukiin, jos lopetat kotieläintuotannon harjoittamisen. Perumisen voi tehdä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 184. Eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteitä voit perua vapaamuotoisella ilmoituksella, jos et voi toteuttaa toimenpiteiden ehtoja.

Lisätietoa Mavin tiedotteessa

Hukkakaura

Hukkakauran huomaa kasvustosta hyvin heinäkuun puolivälin jälkeen. Tarkkaile lohkoja hukkakauran varalta ja ilmoita maataloustoimistoon, jos löydät hukkakauraa lohkoilta joilta sitä ei ole aikaisemmin löytynyt.

Saastunnan alkuvaiheessa kitkentä on hyvä torjuntakeino. Hukkakaurat kerätään juurineen muvoipussiin ja poltetaan. Hukkakauran kemiallinen torjunta on myöhäistä hukkakauran röyhyjen tullessa esille.

Laki hukkakauran torjunnasta velvoittaa alueen haltijan ilmoittamaan  ja torjumaan hukkakauran.

Hukkakauran tuntomerkit

Tukihakemuksen muuttaminen 15.6. jälkeen

Päätukihaussa ilmoitettua kasvia voi muuttaa 15.6. jälkeen, jos
* on ilmoittanut kasvin, jota ei voi tukiehtojen mukaan ilmoittaa, tai
* on ilmoittanut virheellisen kasvin, tai
* ei ole päässyt kylvämään sitä kasvia, mitä on 15.6. mennessä ilmoittanut

Hakemusta muutetaan vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Lähtökohtana on, että lohkon tukitaso ei saa kasvaa. Kysy tarvittaessa kunnasta lisäohjeistusta.

Hakemusta ei voi enää muuttaa, jos tuenhakijalle on ilmoitettu valvonnasta.

Peltovalvonnat ovat alkaneet

Tiloilla tehtävät peltovalvonnat ovat alkaneet. Valvonnassa tarkastetaan muun muassa kaikkien kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit, viljelytapa ja tukiehtojen noudattaminen.

Viljelijän kannattaa valmistautua valvontaan varmistamalla, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla ja tiedot ovat ajan tasalla. Valvonnassa tarkastettavista asiakirjoista on listaus mavi.fi-sivustolla.

Peltovalvonnoista lähetetään valvonnan jälkeen tilalle yhteenveto, jossa on kerrottu lohkokohtaisesti mittaustulokset ja mahdolliset tilalla havaitut tukiehtopuutteet. Lopullinen tukikohtainen valvontatulos tulee loppumaksujen jälkeen lähetettävälle tukipäätökselle.

Eläinvalvontoja tehdään ympäri vuoden

Valvonta ohjeet löytyvät Mavin sivuilta.

Sähköinen tukihaku on yhä suositumpaa

Suurin osa viljelijöistä hakee tuet Vipu-palvelun kautta. Maaseutuyksikkö KaseKa:n alueella 96,2% tiloista jätti tukihakemukset sähköisesti. Sähköisiä hakemuksia tuli 775 ja paperihakemuksia 31.

Koko maassa sähköisten hakemusten osuus oli 92%. Tukihakemuksia jätettiin koko maassa reilut 50 000. Tästä sähköisiä hakemuksia oli noin 46560 ja paperisia hakemuksia noin 4025.

Kesäkuun tukimaksut

Vuoden 2016 tukia maksetaan kesäkuussa 2017 seuraavasti:

8.6. alkaen
EU:n lammas- ja vuohipalkkio
EU:n nautapalkkio (loppumaksu)
EU:n lypsylehmäpalkkio (loppumaksu)

15.6. alkaen
perustuki ja viherryttämistuki (loppumaksu)
nuoren viljelijän EU-tuki (loppumaksu)
peltokasvipalkkio (loppumaksu)

22.6. alkaen
eläinten hyvinvointikorvaus (loppumaksu)
ympäristökorvaus (loppumaksu)
kurki-, hanhi- ja juotsenpellot -ympäristösopimus (loppumaksu)