Pohjoisen kotieläintuen ennakon hakeminen viimeistään 10.3.2021

C-tukialueella maksetaan kotieläimistä kansallisena tukena pohjoista kotieläintukea. Tukea maksetaan eläinyksikkökohtaisena tukena (euroa/eläinyksikkö)  

  • emolehmistä
  • emolehmähiehoista
  • sonneista
  • häristä
  • teurastetuista hiehoista
  • uuhista
  • kutuista.

Voit hakea tuen ennakkoa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 viimeistään 10.3.2021. Jos et ole palauttanut osallistumisilmoitusta vuonna 2015 tai sen jälkeen, palauta osallistumisilmoitus viljelijöiden päätukihaun yhteydessä.

Tuen hakemisesta, tukiehdoista ja tukitasoista kerrotaan tarkemmin kansallisten kotieläintukien hakuohjeissa.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tu­es­sa on vain yksi haku­ker­ta. Voit ha­kea en­nak­koa ja lo­pul­lis­ta tu­kea tai vain lo­pul­lis­ta tu­kea 10.3.2021 mennes­sä.Maaseudun yritysten väliaikaisen tuen haku jatkuu

Maaseudun yritysten väliaikaista tukea jatketaan kesäkuulle 2021. Tuen alaraja laskee 2000 euroon ja ylärajaa nousee 80 000 euroon. Asetusmuutos on voimassa 31.12.2020 alkaen ja koskee tämän jälkeen jätettyjä hakemuksia.

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.

Lue lisää:

Ruokaviraston tiedotteesta >>

Eläinmääräilmoitus vuodelta 2020 jätettävä viimeistään 17.2.2021

Voit ilmoittaa vuonna 2020 hallinnassasi olleiden sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien määrät Vipu-palvelussa. Ilmoitusaikaa on 17.2.2021 saakka.

Tee eläinmääräilmoitus, jos olet hakenut eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta.

Tee ilmoitus myös, jos haluat käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa.

Lue lisää eläinmääräilmoituksista (ruokavirasto.fi).

Hevoseläimen pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017) tuli voimaan 20.4.2017. Samalla kumottiin vanha hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (880/2009).

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä kuten muuleja ja seepra-aaseja pitäviä. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin hevoseläimen pitoa. Jos hevoseläinten pito on aloitettu ennen asetuksen voimaantuloa, ilmoitukset on tehtävä viimeistään 31.12.2020.

Tietojen ilmoittaminen

Eläintenpitäjä (eläimen omistaja tai haltija) ja pitopaikasta vastuussa oleva toimija (pitopaikan omistaja tai haltija) ilmoittavat eläintenpitäjää ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi.

Eläintenpitotoiminnan rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan, missä tarkoituksessa eläimiä pidetään, eli toimintamuoto. Hevoseläinten osalta valittavana ovat seura- ja harrastuseläinten pito, muu eläintenpito (esim. sirkus tai eläintarha), sekä ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito. Hevoseläinten pito katsotaan ammattimaiseksi tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaksi esimerkiksi silloin, kun ravi- tai ratsuhevosia kasvatetaan, vuokrataan, otetaan säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi, tai annetaan opetusta hevosten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia hevosia on yhteensä vähintään kuusi.

Rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan ne toimintapaikat, joissa eläimiä pidetään (pitopaikat), sekä toiminnan aloitus- ja mahdollinen lopetuspäivämäärä.

Samassa pitopaikassa saattaa olla useamman eri omistajan hevosia. Tällöin pitopaikan rekisteröimisestä vastaa lähtökohtaisesti pitopaikasta vastuussa oleva toimija. Eläintenpitäjäksi katsotaan joko ko. pitopaikasta vastuussa oleva toimija, tai muu eläimen haltija. Ilmoitusten osalta on oleellista, että viranomaisen tiedossa on paikat, joissa hevoseläimiä pidetään. Samaan kohteeseen ei tule perustaa useampia päällekkäisiä pitopaikkoja.

Ilmoitus lomakkeella

Täytä Ruokaviraston sivulta löytyvät lomakkeet ”Ilmoitus ja ohje eläintenpitotoiminnasta” sekä ”Ilmoitus ja ohje eläinten pitopaikasta” ja palauta ne kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle 31.12.2020 mennessä.

Ilmoitus ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta hevoseläinten pidosta ilmoitetaan lomakkeella oman alueesi aluehallintovirastolle. Lisätietoja Ruokaviraston nettisivulta ilmoituksenvarainen eläintenpito.