Kesantojen ja muiden kasvustojen määräaikoja

Kesannot
Viher- ja sänkikesannot saa päättää kemiallisesti tai mekaanisesti 1.9. alkaen. Jos kesantopellolle kylvää nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä kasveja, ne voi päättää jo 15.7.

Lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet (mm. salaojitus, kalkitus, ojien kaivuu/perkkaus) ovat sallittu vain niiden vaatiman alan laajuudessa.

Niitto ei ole pakollinen joka vuosi, mutta pellon avoimena säilymisestä on joka tapauksessa huolehdittava.

Lisätietoa kesantopeltojen vaatimuksista

Luonnonhoitopeltonurmi
Luonnonhoitopeltonurmen voi päättää aikaisintaan toisen kasvukauden jälkeen 1.9 alkaen tai 15.7. alkaen, jos kasvusto päätetään syyskylvöisten kasvien kyvöä varten. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on sallittua päättämisen yhteydessä.

Luonnonhoitopeltonurmen kasvusto on niitettävä joka toinen vuosi. Vaikeissa rikkakasvitilanteissa niitto on tehtävä vuosittain.

Lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet ovat mahdollista myös luonnonhoitopelloilla. Rikkoutunut tai tuhoutunut kasvusto on heti olosuhteiden salliessa toimenpiteen jälkeen kylvettävä uudelleen.

Viherlannoitusnurmi
Viherlannoitusnurmen voi päättää ennen syysviljan kylvöä. Jos seuraava viljelykasvi kylvetään keväällä, viherlannoitusnurmen saa päättää aikaisintaan 1.9. ja muokata aikaisintaan 1.10.

Kerääjäkasvi
Kerääjäkasvin voi päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 15.9. Kasvuston voi muokata tai kyntää aikaisintaan 1.10.

Monimuotoisuuspellot
Maisema- ja riistapellot voi päättää aikaisintaan kylvöä seuraavana keväänä.

Saneerauskasvit
Saneerauskasvit saa muokata maahan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua kylvöstä. Saneerauskasvia ei saa päättää kemiallisesti.

Lisätietoa on Ympäristökorvauksen sitoumusehdoissa kohdassa ”lohkokohtaiset vaatimukset”

Maatalousalan Kiila-kuntoutus

Oulaisten Taukokankaalla on alkamassa syksyllä 2018 maatalousalalla työtä tekevien Kiila-kuntoutus. KIILA-kuntoutus on Kelan rahoittamaa työikäisten ammatillista kuntoutusta, jossa työhön ja omaan hyvinvointiin liittyvät asiat ovat keskiössä.

Kiila on ryhmämuotoista kuntoutusta, mutta siinä on mahdollisuus huomioida kuntoutujan yksilölliset tarpeet.  Kiila-kuntoutus on tarkoitettu työelämässä oleville, joiden tavoitteena on työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen.

Lisätietoja kurssiesitteestä tai p. 044 4794 764 marjo.heikkala(at)taukokangas.fi

Peltoalavalvonnat

Tiloilla tehtävät peltovalvonnat ovat käynnissä. Valvontaa hoitavat Ely-keskuksen tarkastajat. Valvonnassa tarkistetaan muun muassa kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit, viljelytapa ja tukiehtojen noudattaminen.

Viljelijä voi valmistautua valvontaan varmistamalla, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla ja tiedot ovat ajan tasalla. Valvonnassa tarkastettavista asiakirjoista on listaus mavi.fi-sivustolla.

Peltovalvonnoista lähetetään valvonnan jälkeen tilalle yhteenveto, jossa on kerrottu lohkokohtaisesti mittaustulokset ja mahdolliset tilalla havaitut tukiehtopuutteet. Lopullinen tukikohtainen valvontatulos tulee loppumaksujen jälkeen lähetettävälle tukipäätökselle.

Eläinvalvontoja tehdään lähes ympäri vuoden

Mavin sivuilta löytyy lisätietoa valvonnoista sekä valvontaohjeet.

Maataloustoimistojen aukioloajat kesällä 2018

Maaseutuasiamiehet pitävät kesälomat porrastetusti kesä- elokuun aikana. Kuntien maaseututoimistot ovat kiinni lomien johdosta seuraavasti:

Halsuan maaseututoimisto on kiinni 25.6. – 1.7. sekä 9. – 29.7.2018
Kannuksen maaseututoimisto on kiinni 23.7 – 19.8.2017
Kaustisen maaseututoimisto on kiinni 21. – 29.6. sekä 16.7. – 5.8.2017
Lestijärven maaseututoimisto on kiinni 9.7. – 12.8.2017
Perhon maaseututoimisto on kiinni 2.7. – 5.8.2017
Toholammin maaseututoimisto on kiinni 23. – 29.7.2017
Huom! Toholammin toimisto on pääsääntöisesti avoinna ti-to.
Vetelin maaseututoimisto on kiinni 2. – 29.7.2017

Oman kunnan toimiston ollessa kiinni, voit olla yhteydessä muiden kuntien maaseututoimistoihin (kts. yhteystiedot).

Viikolla 30 (23. – 29.7.) ei ole päivystystä. Hakemuksia tai ilmoituksia voi jättää myös kuntien postiosoitteeseen (kts. yhteystiedot).

Hukkakaura

Hukkakauran huomaa kasvustosta hyvin heinäkuun puolivälin jälkeen. Tarkkaile lohkoja hukkakauran varalta ja ilmoita maataloustoimistoon, jos löydät tai epäilet löytäneesi hukkakauraa lohkoilta, joita ei ole aikaisemmin ilmoitettu.

Saastunnan alkuvaiheessa kitkentä on hyvä torjuntakeino. Hukkakaurat kerätään juurineen muvoipussiin ja poltetaan. Hukkakauran kemiallinen torjunta on myöhäistä hukkakauran röyhyjen tullessa esille.

Laki hukkakauran torjunnasta velvoittaa alueen haltijan ilmoittamaan  ja torjumaan hukkakauran.

Hukkakauran tuntomerkit

video hukkakauran tunnistamisesta