Eläinmääräilmoitus vuodelta 2019 jätettävä viimeistään 17.2.2020

Voit ilmoittaa vuonna 2019 hallinnassasi olleiden sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien määrät Vipu-palvelussa. Ilmoitusaikaa on 17.2.2020 saakka.

Tee eläinmääräilmoitus, jos olet hakenut eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta.

Tee ilmoitus myös, jos haluat käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa.

Lue lisää eläinmääräilmoituksista (ruokavirasto.fi).

Luomusitoumuksia voi hakea v. 2020

Vuonna 2015 annetut luomusitoumukset päättyvät huhtikuussa 2020. Voit hakea sitoumuksellesi vuoden jatkoa kevään päätukihaussa.

Myös uudet luomusitoumukset ovat haettavissa. Voit myös liittää sitoumukselle lohkoja, jotka ovat olleet viime vuonna luomusitoumuksella. Kevään aikana varmistuu, voiko vanhoihin sitoumuksiin hakea lisäalaa.

Keväällä 2020 voit lisäksi

  • vastaanottaa luomusitoumuksen saadessasi hallintaasi lohkoja, jotka ovat olleet 2019 luomusitoumuksella
  • vaihtaa kasvisitoumuksen kotieläinsitoumukseksi tai toisinpäin.

Myyntikasvivaatimus koskee myös osaa kotieläintiloista v. 2020

Myyntikasvivaatimus koskee maatilaasi vuodesta 2020 alkaen, jos tilallasi on vuonna 2015 alkanut sitoumus luonnonmukaisesta kasvintuotannosta, mutta kotieläintuotantosi on tavanomaista. Vaatimus koskee tilaasi, vaikka vuonna 2015 antamasi sitoumus olisi korvattu uudella lisäalan liittämisen vuoksi.

Vaatimus ei ole uusi, vaan se sisältyy luomusitoumuksen ehtoihin.

Myyntikasvivaatimuksen täyttämiseen on kaksi vaihtoehtoa:

  • Ilmoita sitoumusalastasi vuonna 2020 vähintään 30 % niin sanotuille myyntikasveille
  • Ilmoita luonnonmukaiseen tuotantoon se eläinlaji, jonka rehuksi valtaosa tilasi sadoista on käytetty.

Lue lisää myyntikasvivaatimuksesta (ruokavirasto.fi)

Maksutiedot jatkossa vain Vipussa – tukiyhteenvetoa ei tule enää postitse

Ruokavirasto ei postita vuodesta 2020 lähtien yhteenvetoja maksetuista maataloustuista. Tukiyhteenvedot edellisen vuoden maksuista on postitettu tähän asti vuosittain tammi–helmikuun vaihteessa.

Näet tukiyhteenvetoa vastaavat tiedot Vipu-palvelussa. Heti, kun tuki on maksettu, näet tiedot maksettujen tukien määristä sekä mahdollisista takaisinperinnöistä, ulosotoista ja panttauksista. Voit tarvittaessa kysyä tukiyhteenvedossa esitettyjä tietoja kunnasta.

Eräissä poikkeustapauksissa tukiyhteenvedot postitetaan vielä vuoden 2019 maksuista. Vipussa ei ole toistaiseksi tietoja takaisinperinnöistä, jotka on maksettu maksulipuilla tai peritty ulosoton kautta. Lisäksi Vipusta puuttuvat tiedot tuensaajalle palautetuista liikamaksuista sekä takaisinperintöihin kohdistuneiden tukimaksujen kuittauksien peruutuksista ja palautuksista tuensaajalle. Jos maatilaasi koskee jokin näistä, saat tukiyhteenvedon postitse vielä vuonna 2020.

Säilytä jatkossa mahdolliset tukien takaisinperintään liittyvät kirjeet, jotta ne ovat käytettävissäsi veroilmoitusta varten.

Syksyn 2019 maksuaikataulu

Syksyn tukimaksut alkoivat lokakuussa.  Maksuaikataulussa ei ole oleellisia muutoksia viime vuoteen nähden.  Luonnonhaittakorvauksen, ympäristökorvauksen ja luomukorvauksen ennakko on 85 % aiemmin ilmoitetun 75 %:n sijaan.

Maksuaikataulu keskeisimpien tukien osalta:

Lokakuu
Luonnonhaittakorvauksen ennakko n. 85 % 3.10.2019 alkaen
Luomun ennakko n.85 % 3.10.2019 alkaen

Marraskuu
Ympäristökorvauksen ennakko n.85 % 21.11.2019 alkaen
Eläinten hyvinvointikorvaus n.50 % 21.11.2019 alkaen

Joulukuu
Kansalliset hehtaarituet 100 % 5.12.2019 alkaen
Luonnonhaittakorvauksen loppuosa n.15 % 5.12.2019 alkaen
Perus- ja viherryttämistuki n.95 % 12.12.2019 alkaen
Nuoren viljelijän EU-tuki n.95 % 12.12.2019 alkaen
Peltokasvipalkkio n.95 % 12.12.2019 alkaen
EU:n nautapalkkio n.70 % (eläimet ajanjaksolta 1.1.- 15.9.) 12.12.2019 alkaen

Katso koko maksuaikatalu Ruokaviraston sivuilta.