Investointitukien haku

Vuoden viimeinen valintajakso päättyy investointitukien osalta 15.10.2019 ja aloitustuen osalta 31.10.2019. Ohjelmakauden lopun jäljellä olevien varojen jaossa priorisoidaan nuorten viljelijöiden aloitustukihakemukset.

Ohjelmakausi 2014-2020 on loppumassa.  Tämä merkitsee sitä, että käytettävissä olevat varat ovat hupenemassa. Maatilojen investointituen haku on kuitenkin vielä mahdollista, mutta kaikille vähimmäisvaatimukset täyttäville hankkeille ei välttämättä riitä rahoitusta.