Eläinmääräilmoitus vuodelta 2019 jätettävä viimeistään 17.2.2020

Voit ilmoittaa vuonna 2019 hallinnassasi olleiden sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien määrät Vipu-palvelussa. Ilmoitusaikaa on 17.2.2020 saakka.

Tee eläinmääräilmoitus, jos olet hakenut eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta.

Tee ilmoitus myös, jos haluat käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa.

Lue lisää eläinmääräilmoituksista (ruokavirasto.fi).