Eläinmääräilmoitus vuodelta 2020 jätettävä viimeistään 17.2.2021

Voit ilmoittaa vuonna 2020 hallinnassasi olleiden sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien määrät Vipu-palvelussa. Ilmoitusaikaa on 17.2.2021 saakka.

Tee eläinmääräilmoitus, jos olet hakenut eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta.

Tee ilmoitus myös, jos haluat käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa.

Lue lisää eläinmääräilmoituksista (ruokavirasto.fi).