Ilmoita ylivoimaisesta esteestä mahdollisimman nopeasti

Jos sinua tai maatilaasi kohtaa ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde, ilmoita asiasta kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa toimivaltaiselle viranomaiselle eli kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai ELY-keskukseen.

Vain ilmoittamalla ylivoimaisesta esteestä voit säilyttää oikeutesi viljelijätukiin tai osaan niistä.

Ilmoitus kannattaa tehdä sähköpostitse. Jos postitat ilmoituksen, varmista puhelimitse, että ilmoitus on saapunut perille.  Liitä ilmoitukseen myös todisteet.